Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 29 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
+Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
+Andra transportolyckor på land (V80-V89)
+Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+Fallolyckor (W00-W19)
+Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
+Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
-Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism (X60)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes (X61)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes (X62)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet (X63)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser (X64)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer (X65)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor (X66)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor (X67)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider (X68)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser (X69)
+Avsiktligt sjävdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning (X70)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning (X71)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver (X72)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen (X73)
+Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen (X74)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen (X75)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld (X76)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål (X77)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål (X78)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål (X79)
+Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd (X80)
-Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse (X81)
- X81.00:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-idrott
- X81.01:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-lek,fritid
- X81.02:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-förvärvsarbete
- X81.03:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-annan sysselsättning
- X81.04:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-vitalaktivitet
- X81.08:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-andra aktiviteter
- X81.09:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-bostad-ospec aktiviteter
- X81.10:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-idrott
- X81.11:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-lek,fritid
- X81.12:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-förvärvsarbete
- X81.13:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-annan sysselsättning
- X81.14:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-vitalaktivitet
- X81.18:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-andra aktiviteter
- X81.19:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-institutionellt boende-ospec aktiviteter
- X81.20:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-idrott
- X81.21:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-lek,fritid
- X81.22:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete
- X81.23:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning
- X81.24:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet
- X81.28:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter
- X81.29:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter
- X81.30:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-idrott
- X81.31:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-lek,fritid
- X81.32:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-förvärvsarbete
- X81.33:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-annan sysselsättning
- X81.34:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-vitalaktivitet
- X81.38:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-andra aktiviteter
- X81.39:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-idrottsanläggning-ospec aktiviteter
- X81.40:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-idrott
- X81.41:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-lek,fritid
- X81.42:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-förvärvsarbete
- X81.43:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-annan sysselsättning
- X81.44:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-vitalaktivitet
- X81.48:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-andra aktiviteter
- X81.49:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-gata-ospec aktiviteter
- X81.50:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-idrott
- X81.51:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-lek,fritid
- X81.52:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-förvärvsarbete
- X81.53:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-annan sysselsättning
- X81.54:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-vitalaktivitet
- X81.58:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-andra aktiviteter
- X81.59:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-serviceområde-ospec aktiviteter
- X81.60:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-idrott
- X81.61:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-lek,fritid
- X81.62:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-förvärvsarbete
- X81.63:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-annan sysselsättning
- X81.64:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-vitalaktivitet
- X81.68:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-andra aktiviteter
- X81.69:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-industriområde-ospec aktiviteter
- X81.70:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-idrott
- X81.71:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-lek,fritid
- X81.72:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-förvärvsarbete
- X81.73:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-annan sysselsättning
- X81.74:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-vitalaktivitet
- X81.78:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-andra aktiviteter
- X81.79:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-lantbruksområde-ospec aktiviteter
- X81.80:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-idrott
- X81.81:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-lek,fritid
- X81.82:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-förvärvsarbete
- X81.83:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-annan sysselsättning
- X81.84:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-vitalaktivitet
- X81.88:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-andra aktiviteter
- X81.89:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-andra områden-ospec aktiviteter
- X81.90:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-idrott
- X81.91:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-lek,fritid
- X81.92:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-förvärvsarbete
- X81.93:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-annan sysselsättning
- X81.94:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-vitalaktivitet
- X81.98:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-andra aktiviteter
- X81.99:Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-ospec område-ospec aktiviteter
+Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon (X82)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder (X83)
+Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder (X84)
+Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
+Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se