Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 13 maj 2021, vecka 19
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
+Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
+Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
+Artros (M15-M19)
+Andra ledsjukdomar (M20-M25)
+Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
+Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
+Spondylopatier (M45-M49)
+Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
+Muskelsjukdomar (M60-M63)
+Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
+Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
+Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80-M85)
-Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
-Osteomyelit (benröta) (M86)
- M86.0:Akut hematogen osteomyelit
- M86.0B:Akut hematogen osteomyelit i axelled/överarm
- M86.0C:Akut hematogen osteomyelit i armbåge/underarm
- M86.0D:Akut hematogen osteomyelit i handled/hand
- M86.0E:Akut hematogen osteomyelit i bäckenet
- M86.0F:Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben
- M86.0G:Akut hematogen osteomyelit i knäled/underben
- M86.0H:Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot
- M86.1:Annan akut osteomyelit
- M86.1B:Annan akut osteomyelit i axelled/överarm
- M86.1C:Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm
- M86.1D:Annan akut osteomyelit i handled/hand
- M86.1E:Annan akut osteomyelit i bäckenet
- M86.1F:Annan akut osteomyelit i höftled/lårben
- M86.1G:Annan akut osteomyelit i knäled/underben
- M86.1H:Annan akut osteomyelit i fotled/fot
- M86.2:Subakut osteomyelit
- M86.3:Kronisk multifokal osteomyelit
- M86.4:Kronisk osteomyelit med draining sinus
- M86.5:Annan kronisk hematogen osteomyelit
- M86.6:Annan specificerad kronisk osteomyelit
- M86.6B:Kronisk osteomyelit i axelled/överarm
- M86.6C:Kronisk osteomyelit i armbåge/underarm
- M86.6D:Kronisk osteomyelit i handled/hand
- M86.6E:Kronisk osteomyelit i bäckenet
- M86.6F:Kronisk osteomyelit i höftled/lårben
- M86.6G:Kronisk osteomyelit i knäled/underben
- M86.6H:Kronisk osteomyelit i fotled/fot
- M86.8:Annan osteomyelit
- M86.9:Osteomyelit, ospecificerad
+Osteonekros (benvävnadsdöd) (M87)
+Pagets deformerande bensjukdom (M88)
+Andra sjukdomstillstånd i benvävnad (M89)
+Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (M90)
+Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
+Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se