Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 29 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
+Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09)
+Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G14)
+Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20-G26)
+Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G30-G32)
+Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet (G35-G37)
+Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40-G47)
+Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50-G59)
+Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet (G60-G64)
+Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler (G70-G73)
+Cerebral pares och andra förlamningssyndrom (G80-G83)
-Andra sjukdomar i nervsystemet (G90-G99)
+Sjukdomar i autonoma nervsystemet (G90)
-Hydrocefalus (vattenskalle, ökad mängd hjärnkammarvatten) (G91)
- G91.0:Kommunicerande hydrocefalus
- G91.1:Obstruktiv hydrocefalus
- G91.2:Normaltryckshydrocefalus
- G91.3:Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad
- G91.8:Annan specificerad hydrocefalus
- G91.8A:Hydrocefalus med ventrikeldilatation
- G91.8B:Posthemorragisk hydrocefalus
- G91.8W:Annan specificerad ej medfödd hydrocefalus
- G91.9:Hydrocefalus, ospecificerad
+Toxisk encefalopati (hjärnsjukdom) (G92)
+Andra sjukdomar i hjärnan (G93)
+Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (G94)
+Andra sjukdomar i ryggmärgen (G95)
+Andra sjukdomar i centrala nervsystemet (G96)
+Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (G97)
+Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes (G98)
+Andra tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se