Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 29 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
+Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (A00-A09)
-Tuberkulos (A15-A19)
+Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad (A15)
+Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt (A16)
-Tuberkulos i nervsystemet (A17)
- A17.0:Tuberkulös meningit
- A17.1:Meningealt tuberkulom
- A17.8:Annan tuberkulos i nervsystemet
- A17.9:Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad
+Tuberkulos i andra organ (A18)
+Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos) (A19)
+Vissa djurburna bakteriesjukdomar (A20-A28)
+Andra bakteriesjukdomar (A30-A49)
+Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner (A50-A64)
+Andra spiroketsjukdomar (A65-A69)
+Andra sjukdomar orsakade av klamydia (A70-A74)
+Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter (A75-A79)
+Virussjukdomar i centrala nervsystemet (A80-A89)
+Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar (A90-A99)
+Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag (B00-B09)
+Virushepatit (B15-B19)
+Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
+Andra virussjukdomar (B25-B34)
+Svampsjukdomar (B35-B49)
+Protozosjukdomar (B50-B64)
+Masksjukdomar (B65-B83)
+Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer (B85-B89)
+Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B90-B94)
+Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B98)
+Andra infektionssjukdomar (B99-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se