Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
-Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats (Z00)
+Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats (Z01)
+Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl (Z02)
-Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd (Z03)
- Z03.0:Observation för misstänkt tuberkulos
- Z03.0A:Observation/utredning för misstänkt tuberkulos
- Z03.0B:Observation/utredning för misstänkt infektion med atypiska mykobakterier
- Z03.1:Observation för misstänkt malign tumör
- Z03.2:Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar
- Z03.2A:Observation för misstänkt kognitiv störning
- Z03.2W:Observation för andra misstänkta sjukdomar och beteendestörningar
- Z03.3:Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet
- Z03.4:Observation för misstänkt hjärtinfarkt
- Z03.5:Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom
- Z03.6:Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
- Z03.8:Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd
- Z03.8A:Observation/utredning för misstänkt allergi/atopi
- Z03.8B:Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus)
- Z03.8C:Observation/utredning för misstänkt protozo- och maskinfektion
- Z03.8D:Observation/utredning för misstänkt urinvägssjukdom
- Z03.8E:Observation/utredning för misstänkt mag-tarmsjukdom
- Z03.8F:Observation/utredning för misstänkt diabetes
- Z03.8G:Observation/utredning för misstänkt annan endokrin sjukdom
- Z03.8H:Observation/utredning för misstänkt nutritionsrubbning
- Z03.8J:Observation/utredning för misstänkt blodsjukdom eller immunbristtillstånd
- Z03.8K:Observation/utredning för misstänkt misshandel
- Z03.8L:Observation/utredning för misstänkt medfödd missbildning eller kromosomavvikelse
- Z03.8W:Observation/utredning för misstänkt annan specificerad sjukdom
- Z03.9:Observation för icke specificerad misstänkt sjukdom eller icke specificerat misstänkt tillstånd
+Undersökning och observation av andra skäl (Z04)
+Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör (Z08)
+Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer (Z09)
+Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper (Z10)
+Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (Z11)
+Riktad hälsokontroll avseende tumörer (Z12)
+Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd (Z13)
+Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se