Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 15 maj 2021, vecka 19
Blanketter

Nedan finns direktlänkar till blanketter på Internetmedicin.se och externa webbplatser. För att kunna läsa blanketterna kan PDF-läsare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad.

Du måste vara inloggad för att kunna visa blanketterna.

Välj område:

Allmänna blanketter  |  Anmälningar  |  Fysioterapi  |  Försäkringskassan  |  Föräldrar och barn  |  Lungmedicin  |  Läkarintyg  |  Läkemedel  |  Migrationsverket  |  Neurologi  |  Psykiatri  |  Resor  |  Sjukskrivning  |  Skattningsskalor  |  Socialstyrelsen  |  Sömn  |  Transportstyrelsen  |  Urologi  |  Övrigt

- Socialstyrelsen -

Ansökan om specialistkompetens för läkare
 
Ansökan om specialistkompetens för läkare i Sverige.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Cancerregistret
 
Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Dödsbevis
 
Sänds till Skatteverkets lokalkontor senast första vardagen efter dödsfallet. För adress se Skatteverkets webbplats.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Dödsorsaksintyg
 
Sänds till Dödsorsaksstatistiken, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm inom 3 veckor efter dödsfallet.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Förvaltarskap
 
Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
God man
 
Läkarintyg till ansökan för godmanskap.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Legitimation
 
Ansökan om läkarlegitimation.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Lex Maria
 
Anmälan enligt Lex Maria för händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom / kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Lex Sarah
 
För anmälan av ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
 
  Källa: IVO 
 
 
 
Organdonation
 
Anmälan till donationsregistret.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Sterilisering, ansökan
 
Ansökan om tillstånd till sterilisering på grund av könsbyte, genetiska eller medicinska skäl.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 
Vapeninnehav
 
Anmälan enligt vapenlagen. För patient som av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen.
 
  Källa: Socialstyrelsen 
 
 
 

Saknar du någon blankett? Tipsa oss på blankett@internetmedicin.se.