Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 september 2020, vecka 39
Videoarkivet

Nedan finns direktlänkar till videosekvenser på externa webbplatser. För att kunna se filmerna kan videospelare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad.

Välj område:

Bukväggskirurgi
Chirurgia minor
Dermatologi
Ekokardiografi
Gynekologi & obstetrik
Handkirurgi
Kirurgisk teknik
Kliniska undersökningar
Kärlkirurgi
Laparoskopisk kirurgi
Laparotomi
Neurokirurgi
Patientvideo
Smärta
Sonder, katetrar och implantat
Thorakoskopisk kirurgi
Urologi

Visa samtliga

- Samtliga (2 videoklipp) -

Aortainsufficiens - livshotande
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
32 år gammal man som opererades för en dissektion i ascendens med ett suprakoronärt graft. Några dygn efter operation upptäcks en aortainsufficiens. Svårvärderad anamnes kort tid efter operation. EF skattades till 50%.

På filmen visas en fyrrumsbild med tecken på stort läckage.

Kontinuerlig doppler registrering visar ett stort läckage med kraftig svärtning med en alarmerande låg hastighet i slutdiastole.

Den låga slutdiastoliska hastigheten ger stark misstanke på tryckytjämning mellan aorta och vänster kammare med högt diastoliskt kammartryck vilket är ett allvarligt tillstånd där mors subita förekommer. Diastolisk vänsterkammardysfunktion och ökat run-of i aorta kan bidra till låg hastighet. Det finns en del andra tecken som talar för högt diastolisk kammartryck. Ett "klassiskt" ekokardiografdiskt tecken är prematur stängning av mitralklaffen. M-mode registreringen visar att det finns en öppning sent i diastole. Pulsande Doppler registreringen visade dock inget flöde i samband med förmakskontraktionen och kontinuerlig doppler i mitralis visar en diastolisk mitralinsufficiens. Efter halva diastole överstiger trycket i vänster kammare trycket i vänster förmak.

Patienten opererades dagen efter och fick ett komposite graft.
 
Video utan ljud Längd: 0:09 Windows Media Spela upp
 
 
 
Aortainsufficiens - med lindriga symtom
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
50-år gammal fysiskt aktiv kvinna som senaste månaderna har känt andfåddhet i samband med ansträngning. NYHA klass II. Mycket kraftigt förstorat vä.kammare (diastolisk volym enligt Simpson 239 ml), normal EF 68%.

På filmen visas en fyrrumsbild med tecken på stort läckage.

Det är viktigt att ta ställning till läckagets storlek men halva jobbet återstår! Den hemodynamiska betydelsen måste också beskrivas. Individer kan gå med stor aortainsufficiens i åratal utan tecken på hjärtsvikt eller nedsatt funktion.

Kontinuerlig doppler registrering visar ett stort läckage med kraftig svärtning men relativt hög slutdiastolisk hastighet. Den höga slutdiastoliska hastigheten talar för att det är en relativt stor skillnad i tryck mellan aortaroten och vänster kammare i slutet av diastole.
 
Video utan ljud Längd: 0:07 Windows Media Spela upp