Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Endokrinologi

Visar översikter (71)
Rubrik Författare
Addisons sjukdom Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Binjurebarkscancer Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET) Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet
Cushings syndrom Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus
Diabetes insipidus, neurogen/central Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Diabetes typ 1, barn, insjuknande + handläggning av akuta situationer Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, barn, insulinjustering vid sjukdom Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, barn, uppföljning Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, insulinbehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetes typ 2, behandling - Frågor & svar Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Diabetes typ 2, insulinbehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetes typ 2, peroral och annan behandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetes, makrovaskulära komplikationer Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Diabetesdyslipidemi Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Diabetesnefropati Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Doping (hormondoping) Docent Thord Rosén, Endokrinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
D-vitaminbrist Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Endokrin oftalmopati Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus
Fabrys sjukdom Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Feber, oklar (feberutredning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Feokromocytom Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Glukokortikoidresistens, primär generaliserad Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Gynekomasti Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hirsutism Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hyperkalcemi Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset
Hyperkalemi Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Hypernatremi Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS) Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperparatyreoidism, primär Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypertermi Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
Hypertoni vid diabetes Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypertoni, endokrin Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypertoni, malign Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypertoni, sekundär Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypertyreos Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Hypofyssjukdomar, utredning Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypofysär underproduktion, hypopituitarism Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypofysär överproduktion Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypoglykemi, symtom och behandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypogonadotrop hypogonadism (hos män) Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö
Hypokalcemi Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset
Hypokalemi Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypokalemisk periodisk paralys Doktorand, ST-läkare Karin Lodin, Älvsjö Vårdcentral/ Älvsjö Vårdcentral
Docent, överläkare Mats Palmér, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hyponatremi Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypotyreos Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Håravfall (alopeci) Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm
Incidentalom, adrenalt Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Infertilitet, manlig Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö
Insulinresistens Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Ketoacidos, diabetes Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
Kontinuerlig subkutan glukosmätning (CGM) - Vuxna patienter med typ 1 och typ 2 diabetes Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Lungcarcinoider Docent, överläkare Dan Granberg, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst, Endokrina Tumörer och Sarkom/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm
Metabola syndromet Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2) Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset
Osteoporos, primär Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus
Professor, specialistläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
Osteoporos, sekundär Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pankreastumörer, neuroendokrina Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Paraneoplastiskt syndrom (PS) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Porfyrisjukdomar Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Postprandiell hyperglykemi Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion) Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Struma Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Subakut (de Quervains) tyreoidit Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Testosteronbrist (hypogonadism) hos män Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Tyreoidea - palpabel knöl Överläkare, docent, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus
Tyreoidea och graviditet Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Tyreoideacancer Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH) Professor, barnläkare Ola Nilsson, Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro/Barnendokrinmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Överläkare Sigridur Björnsdottir, Vuxenendokrinmottagningen/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Visar översikter (71)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se