Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Gastroenterologi

Visar översikter (79)
Rubrik Författare
Anala infektioner, sexuellt överförda Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Anala och rektala fistlar Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analabscess Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analfissur Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analhematom Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analklåda - Pruritus ani Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Ascites - behandling Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Ascitestappning Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
B12- och folatbrist utan anemi Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Blåsdermatoser Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Budd-Chiaris Syndrom Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Bukabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Campylobacter, Shigella, Yersinia Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET) Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet
Celiaki, hos barn Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping
Celiaki, hos vuxna Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Celiaki, kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Clostridioides difficile Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Coccygodyni och Proctalgia fugax Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Diabetesgastropares Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus
Diarré - utredning Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Diarré, infektiös Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Divertikulit Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Dyspepsi / ulkus Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB
EHEC, Enterohemorragiska E. coli Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset
Förstoppning - kostråd Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Förstoppning, kronisk Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gallsaltsdiarré Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB
Gastrointestinal blödning, övre, akut Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Helicobacter pylori Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB
Hemorrojder Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Hepatit C - akut och kronisk Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit C, barn, kronisk Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset
Hepatit, hypoxisk (ischemisk) Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypokalemi Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IgG4-relaterad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk Professor, överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Invagination, rektal Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Ischemisk kolit Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Kirurgisk behandling vid GERD Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Koloncancer - behandling Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Kolonpolypos Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Kolorektala polyper Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset
Komjölksallergi, barn - utredning och behandling Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum
Komjölksallergi, kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Korttarmsyndrom och tarmsvikt Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Laktosintolerans Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Laktosintolerans - kostråd Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Leverabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leverbiopsi Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Levercirros Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
https://bit.ly/2yQ9Boo
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Levercirros, komplikationer Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter" Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Mastocytos Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset
Mikroskopisk kolit Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Organdonation Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Palliativ vård – gastrointestinala symtom Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Pankreatit, kronisk Docent Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping
Pilonidalsinus, pilonidalcysta Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Portavenstrombos Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Proktit Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Proktologi, allmänt Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Prolaps, anal och rektal Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Rektal- och analcancer Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektala och anala tumörer, benigna Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektalcancer - behandling Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Salmonella Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Talassemia major Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Ventrikeltumörer Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset
Visar översikter (79)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se