Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 27 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Kardiologi

Visar översikter (82)
Rubrik Författare
Angina pectoris Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus
Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
Antikoagulantia, perorala - översikt Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus
Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
Aortadissektion Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB
Aortainsufficiens Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Aortakoarktation, vuxna Professor, överläkare Mikael Dellborg, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Aortastenos Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Arytmogen högerkammardysplasi (ARVC) hos vuxna Överläkare Anneli Svensson, Arytmisektionen, Kardiologiska kliniken/Linköpings universitetssjukhus
Professor, överläkare Pyotr Platonov, Arytmikliniken/Skånes Universitetssjukhus
Avancerad hjärtsvikt Docent, överläkare Kristjan Karason, Transplantationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
AV-block (atrioventrikulärt block) Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h) Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Blåsljud, kardiella Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bröstsmärtor Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Dilaterad kardiomyopati (DCM) Specialistläkare Björn Pilebro, Centrum för kardiovaskulär genetik/Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Docent, överläkare Stellan Mörner, Centrum för Kardiovaskulär Genetik/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Dyspné, kronisk Överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
EKG, smartphone Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, infarkt Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, normalt EKG Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, retledningshinder Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, supraventrikulära arytmier Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
EKG-atlas, ventrikulära arytmier Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, övriga tillstånd Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
Elektrodfri pacemaker Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Endokardit, infektiös Docent Lars Olaison, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborg
Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp Med dr, överläkare Ulrika Snygg-Martin, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Enkammarhjärta, vuxna Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Esofagus-EKG ST-läkare Daniella Isaksén, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Karl-Jonas Axelsson, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fabrys sjukdom Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Fallots tetrad hos vuxna Professor, överläkare Mikael Dellborg, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Förmaksflimmer/fladder Med dr Björn Hornestam, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Förmaksseptumdefekt Docent Jan Sunnegårdh, /Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel Professor, överläkare Mikael Dellborg, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Hjärtamyloidos (amyloid kardiomyopati) Specialistläkare Björn Pilebro, Centrum för kardiovaskulär genetik/Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Hjärtfel hos vuxna, komplexa - behandling med homograft (conduit) Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Hjärtinfarkt hos kvinnor Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Doc Nina Johnston, Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Hjärtsvikt, akut Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärtsvikt, kronisk - med reducerad systolisk funktion (HFrEF) Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärtsvikt, med bevarad systolisk funktion (HFpEF) Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärttransplantation Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Holter-EKG, tolkning ST-läkare Daniella Isaksén, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Piotr Szamlewski, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperkolesterolemi Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) Docent, överläkare Stellan Mörner, Centrum för Kardiovaskulär Genetik/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM) Docent, överläkare i thoraxkirurgi Shahab Nozohoor, Kliniken för Thoraxkirurgi/SUS Lund
Docent, överläkare Johan Sjögren, Verksamhetsområde Thorax och kärl/SUS Lund
ICD (implantable cardioverter defibrillator) och biventrikulär pacing (CRT-P/CRT-D) Med dr, överläkare Birgitta Johansson, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Kardiogen chock Överläkare Christian Dworeck, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Konstriktiv perikardit Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Koronarangiografi/PCI Överläkare Christian Dworeck, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kranskärlssjukdom, akut, uppföljning Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Kranskärlssjukdom, instabil Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Långt QT-syndrom och andra kardiella jonkanalsjukdomar Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mitralisinsufficiens Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Mitralisstenos Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Myokardit med och utan perikardit Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Non-compaction kardiomyopati (NCCM) Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Organdonation Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Ortostatisk hypotension ST-läkare Gustav Mattsson, VO Internmedicin/Gävle sjukhus, Region Gävleborg
Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Pacemaker Med dr, överläkare Birgitta Johansson, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Perikardit Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Perikardpunktion Överläkare Christian Dworeck, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Perikardutgjutning och tamponad Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peripartum kardiomyopati (PPCM) Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Primära hjärttumörer Docent, överläkare i thoraxkirurgi Shahab Nozohoor, Kliniken för Thoraxkirurgi/SUS Lund
Pulmonell arteriell hypertension (PAH) Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Sjuk sinusknuta (Sick Sinus Syndrome – SSS) Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Subkutan implanterbar kardiell defibrillator (S-ICD) Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Systemisk högerkammare, vuxna Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Takotsubokardiomyopati (stressinducerad kardiomyopati) Professor, överläkare Elmir Omerovic, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Biträdande universitetslektor Björn Redfors, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Takykardi Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takykardi, oregelbunden Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Transposition av de stora kärlen hos vuxna Docent, överläkare Thomas Gilljam, Enheten för vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)/Medicinkliniken/SU/Östra
Troponin I och T ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro
Turner syndrome Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Turners syndrom Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vasoaktiva läkemedel – Lathund Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Ventrikulär septumdefekt hos vuxna, medfödd Överläkare Anders Ahnfelt, GUCH-centrum/Medicinkliniken/SU/ Östra sjukhuset
Ventrikulära och supraventrikulära extraslag Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (82)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se