Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 14 november 2018, vecka 46
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Övrigt

Visar översikter (13)
Rubrik Författare
Ballistik på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
HBT-frågor Överläkare Sven Grützmeier, Infektion/Venhälsan/Södersjukhuset
Lymfödem Docent, överläkare Håkan Brorson, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Lymfödemmottagningen, Onkologiska kliniken/ Skånes universitetssjukhus, Lund
Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet
Medicinsk statistik - diagnostiska tester Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet
Patientbemötande inom akutsjukvården Med dr, fil dr, leg läk Mathias Blom, /Gällivare Sjukhus
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Patientcentrerad konsultation Specialist i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, /VC Bagaregatan, Nyköping
Klinisk adjunkt Charlotte Hedberg, Sektionen för allmänmedicin /Karolinska institutet
Skadedokumentation Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB
Sköra äldre och läkemedel Leg Apotekare Emelie Sörqvist Fagerberg, Läkemedelsenheten/Landstinget Västernorrland
Specialist i geriatrik Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Landstinget Västernorrland
Strömgenomgång (elolycka) Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Pensionerad överläkare Anna Blomqvist, Arbets- och miljömedicinska mottagningen/Hallands sjukhus/Halmstad
Trauma – epidemiologi och organisation Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trauma på IVA Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Åksjuka ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Visar översikter (13)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se