Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 21 januari 2020, vecka 4
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Neurokirurgi

Visar översikter (23)
Rubrik Författare
Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Arteriovenösa missbildningar i ryggmärgen (spinala AVM) Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Cerebrala aneurysm, icke rupturerade Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke" Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Chiari-missbildningar i hjärnan Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Gammaknivskirurgi Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador) Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Hjärnskador, traumatiska (TBI) - barn Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
Bitr överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund
Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
Hjärnskador, traumatiska (TBI) - vuxna Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärntumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Hydrocefalus, icke-kommunicerande Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Hydrocefalus, kommunicerande Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Kraniosynostoser Överläkare Daniel Nowinski, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Anders Hedlund, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Med dr, överläkare Pelle Nilsson, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Professor, överläkare Per Enblad, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH) Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Organdonation Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Shunt vid hydrocefalus Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Skallbastumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Smärta, ryggmärgsstimulering Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Subaraknoidalblödning Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Total hjärninfarkt Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Visar översikter (23)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se