Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 21 februari 2018, vecka 8
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Anestesi

Visar översikter (48)
Rubrik Författare
Akut omhändertagande enligt cABCDE Specialistläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus
Anafylaxi, barn Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum
Anafylaxi, vuxna Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Andningshinder, vuxna - differentialdiagnostik Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Bitr. professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Anestesi, generell - medicinering och övervakning Docent, överläkare Mats Enlund, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås
Anestesi, generell - riskanalys Docent, överläkare Mats Enlund, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås
Ballistik på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bett och sting – översikt Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blodgas, tolkning vid andningsproblem Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Blödning och blödningschock Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Drunkning Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, Akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Dykarsjuka Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga
Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hepatit, hypoxisk (ischemisk) Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Gastrocentrum Medicin/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, IBD-Enheten, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Hypertoni, malign Professor Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypotermi Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, Akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Hypotermi – terapeutisk Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, Akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Intoxikation – akut omhändertagande Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – Alkohol Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – SSRI-preparat, SNRI-preparat, NaSSA-preparat och atypiska antidepressiva läkemedel Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Intoxikation - Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Bensodiazepiner Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Spice Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kardiogen chock Överläkare Christian Dworeck, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kylskador (köldskador) Specialistläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Medvetslöshet, differentialdiagnostik Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, Akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Multiorgansvikt Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Målvärden vid vård av traumapatient Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nutrition vid bukkirurgi Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Organdonation Med dr, överläkare Nils Ståhl, Neurokirurgen/Lunds Universitetssjukhus
Ormbett (förgiftning av ormgift) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Parenteral nutrition (PN) hos barn och ungdomar Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Farm Dr, Leg Apotekare Mattias Paulsson, /Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Pneumoni, ventilator-associerad (VAP) Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Postoperativt illamående och kräkningar, barn Med dr, överläkare Ingemar Brunsson, AnOpIva/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Smärta, akut och procedurrelaterad - barn och ungdomar Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus
Smärta, långvarig – hos äldre Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtmottagningen, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Kristianstad
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Smärta, postoperativ – vuxna Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtmottagningen, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Kristianstad
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Smärtlindring vid knä- och höftplastik, lokal infiltrationsanalgesi (LIA) Med dr Tord Röstlund, Ortopedkliniken/Varbergs Sjukhus
Svår sepsis och septisk chock Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Trauma – epidemiologi och organisation Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trauma på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trauma på IVA Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vasoaktiva läkemedel – Lathund Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Ventrikelsköljning och medicinskt kol Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vätsketerapi hos vuxna Överläkare Johan Bjarby, Anestesi / IVA/Skaraborgs sjukhus
Visar översikter (48)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se