Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 18 december 2018, vecka 51
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Kirurgi

Visar översikter (123)
Rubrik Författare
Adherenser Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga
Akut buk hos barn, behandling Specialistläkare barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik Specialistläkare barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Akut buk hos vuxna ST-läkare Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
Med dr, överläkare Yücel Cengiz, Kirurgkliniken/Sundsvalls sjukhus
Akut omhändertagande enligt cABCDE Specialistläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus
Akut skrotum ST-läkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet
Anala och rektala fistlar Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analabscess Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analfissur Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analhematom Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Analklåda - Pruritus ani Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Antibiotikaprofylax vid kirurgi Professor Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Appendicit Docent Roland Andersson, Kirurgkliniken/Länssjukhuset Ryhov/Jönköping
Arteriell insufficiens, kronisk Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkliniken /SUS Malmö
Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna) Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Aterom (talgkörtelcysta) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Ballistik på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Barntrauma – initialt omhändertagande Bitr överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund
Överläkare och docent Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
Blödning och blödningschock Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset
Brännskador, mindre Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Brännskador, större Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, ANIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Bröstrekonstruktion Med dr, specialistläkare plastikkirurgi Andreas Lindahl, Art Clinic/Uppsala
Överläkare Thorir Audolfsson, Verksamhetsområde plastikkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Budd-Chiaris Syndrom Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Bukabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bukaortaaneurysm Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Chirurgia minor – hudsuturering Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård
Chirurgia minor - naevus och "knutor" Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård
Coccygodyni och Proctalgia fugax Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Divertikulit Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Dupuytrens kontraktur Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Esofaguscancer och kardiacancer Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Esofagusruptur (esofagusperforation) Specialistläkare Kaveh Khodakaram, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Erik Johnsson, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Främmande kropp i huden Specialistläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar Med dr, överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Bitr. överläkare Peter Grimheden, Barnmottagningen/Södertälje Sjukhus
Med dr, överläkare Ola Olén, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Med dr, biträdande öveläkare Agneta Uusijärvi, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Gallgångssten med ikterus/kolangit Docent Eric Kullman, Linköping Health Care/ Linköping
Gallsten Docent Eric Kullman, Linköping Health Care/ Linköping
Gallstenspankreatit Docent Eric Kullman, Linköping Health Care/ Linköping
Gastrointestinal blödning, övre, akut Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gynekomasti, kirurgisk behandling Docent, överläkare Johan Thorfinn, Hand-och plastikkirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Hemorrojder Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Hepatit, hypoxisk (ischemisk) Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Hjärttransplantation Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Hydrocele, spermatocele & varikocele Med dr, ST-läkare Josefine Rössberger, Mölnlycke VC/
Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperparatyreoidism, primär Docent Inga-Lena Nilsson, Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Hypospadi Docent, specialist i plastikkirurgi Emma Hansson, Plastikkirurgiska kliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
Ileus (inklusive slitsherniering) Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk Överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Invagination hos barn ST-läkare Mette Hambraeus, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Invagination, rektal Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Ischemisk kolit Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP) Underläkare Ilan Ben-Shabat, /
Med dr, specialistläkare Roger Olofsson Bagge, Kirurgkliniken /SU/Sahlgrenska
Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom) Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö
Karpaltunnelsyndrom Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Kirurgisk behandling vid GERD Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Kirurgisk teknik - öppna bukingrepp Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Kolecystit, akut Docent Eric Kullman, Linköping Health Care/ Linköping
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Koloncancer, kirurgisk behandling Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Kolonpolypos Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Kolorektala polyper Med dr, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg
Kolorektalcancer Överläkare Annika Sjövall, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukuset
Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
Kylskador (köldskador) Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Kärlmissbildningar och kärltumörer, översikt Professor, överläkare Pär Gerwins, Interventionsradiologiska enheten/Akademiska Sjukhuset
Lever- och gallvägstumörer, benigna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Lever- och gallvägstumörer, maligna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Leverabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Levertransplantation Docent, överläkare Staffan Wahlin, Gastrocentrum K63 / /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Ljumskbråck - barn Specialistläkare barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Ljumskbråck - vuxna Överläkare Gunnar Rimbäck, Kirg kliniken/Frölunda Specialistsjukhus
Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lungtransplantation Med dr, överläkare Lennart Hansson, Lung- o allergisektionen, VO Hjärt- o lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus
Malignitet – symtom och utredning Docent Peter Gunvén, Specialist i kirurgi och onkologi/Stockholm
Malrotation, barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Mjältruptur ST-läkare, doktorand Martin Nilsson, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
Överläkare Gabriel Börner, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit) Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Multiorgansvikt Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2) Med dr, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg
Myom Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset
Nageltrång, unguis incarnatus Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga
Navelbråck och epigastricabråck hos barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Njurcancer Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Onkologkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus
Nutrition vid bukkirurgi Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Obesitas, kirurgi Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Organdonation Med dr, överläkare Nils Ståhl, Neurokirurgen/Lunds Universitetssjukhus
Pankreascancer, exokrin Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Pankreastumörer, neuroendokrina Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Pankreatit, akut Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Pankreatit, kronisk Docent Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping
Pilonidalsinus, pilonidalcysta Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Plastikkirurgi efter stor viktnedgång Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Docent, överläkare Johan Thorfinn, Hand-och plastikkirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Portavenstrombos Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Postoperativt illamående och kräkningar, barn Med dr, överläkare Ingemar Brunsson, AnOpIva/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Proktit Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Proktologi, allmänt Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Prolaps, anal och rektal Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Prostatacancer Professor, överläkare Ola Bratt, VO Urologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Rektal- och analcancer Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektala och anala tumörer, benigna Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektalcancer Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Skadedokumentation Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB
Skelettmetastaser Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Smärta, postoperativ – vuxna Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Struma Docent Inga-Lena Nilsson, Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Svampinfektioner (invasiva), diagnostik Docent, överläkare Lena Klingspor, Stockholm CF center / Karolinska Institutet, laboratoriemedicin/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Sårskador Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Tarmischemi (och tarmangina) Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Transfusionsmedicin (blodtransfusion) Medicinskt ansvarig Per-Olof Forsberg, Blodcentralen/Landstinget i Värmland
Trauma – epidemiologi och organisation Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trauma på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trombosprofylax vid buk- och bröstkirurgi Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Tumbasartros Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Tyreoidea - palpabel knöl Överläkare, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus
Tyreoideacancer Docent Inga-Lena Nilsson, Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Ulkus, perforerat (ulcus perforans, brustet magsår) Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Urachusrest hos barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Ventrikeltumörer Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset
Venös insufficiens Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkliniken /SUS Malmö
Visar översikter (123)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se