Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 27 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Kärl

Visar översikter (19)
Rubrik Författare
Aortadissektion Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB
Arteriell insufficiens, kronisk Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB
Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling Professor, överläkare Anders Gottsäter, Kärlsektionen/Skånes Universitetssjukhus Malmö
Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna) Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Ateroskleros (åderförkalkning) Professor Göran K Hansson, Institutionen för medicin och Centrum för molekylär medicin /Karolinska Institutet
Bensår, venösa Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h) Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Buergers sjukdom (Mb Buerger, tromboangiitis obliterans) Professor, överläkare Anders Gottsäter, Kärlsektionen/Skånes Universitetssjukhus Malmö
Bukaortaaneurysm Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Diabetesfoten Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
IgG4-relaterad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom) Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö
Kärltrauma Docent, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Perifer ocklusiv artärsjukdom - anamnes, status och utredning Docent, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Q-feber, kronisk Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Raynauds fenomen Docent, överläkare Johan Elf, Kärlcentrum/Skånes Universitetssjukhus
Transposition av de stora kärlen hos vuxna Docent, överläkare Thomas Gilljam, Enheten för vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)/Medicinkliniken/SU/Östra
Venös insufficiens Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB
Visar översikter (19)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se