Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Hypertoni

Visar översikter (17)
Rubrik Författare
Aortadissektion Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB
Ateroskleros (åderförkalkning) Professor Göran K Hansson, Institutionen för medicin och Centrum för molekylär medicin /Karolinska Institutet
Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h) Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Cushings syndrom Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus
Feokromocytom Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypertoni vid diabetes Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD) Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypertoni, endokrin Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypertoni, malign Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypertoni, primär (essentiell) Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypertoni, sekundär Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Metabola syndromet Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Obstruktiv sömnapné Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Stroke, primärprevention Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro
Stroke, sekundärprevention Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro
Uremi Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Visar översikter (17)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se