Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 2 april 2020, vecka 14
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Diabetes

Visar översikter (40)
Rubrik Författare
Diabetes mellitus typ 1, time in range/-target (TIR/TIT) Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Diabetes typ 1, adjuvant behandling Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Diabetes typ 1, barn, insjuknande + handläggning av akuta situationer Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, barn, insulinjustering vid sjukdom Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, barn, uppföljning Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, insulinbehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Diabetes typ 2, behandling - Frågor & svar Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetes typ 2, insulinbehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetes typ 2, peroral och annan behandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Diabetes, makrovaskulära komplikationer Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Diabetesdyslipidemi Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Diabetesfoten Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesfoten, antibiotikabehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesgastropares Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus
Diabeteskardiomyopati Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Diabetesnefropati Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesneuropati Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Graviditetsdiabetes - hyperglykemi under graviditet Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
HbA1c ST-läkare Sara Ek, Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS) Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypertoni vid diabetes Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypoglykemi, symtom och behandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Insulinpump (CSII), vuxna Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Insulinpump och CGM, sjukhusvistelse och procedurer Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Insulinresistens Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Ketoacidos, diabetes Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Ketosbenägen typ 2-diabetes Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Kontinuerlig subkutan glukosmätning (CGM) - Vuxna patienter med typ 1 och typ 2 diabetes Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Kostbehandling vid diabetes typ 2 Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Metabola syndromet Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Monogen diabetes (MODY) Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Normoglykemisk ketoacidos Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Postprandiell hyperglykemi Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Prediabetes (dysglykemi) Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Uremi Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Övergång från insulinpump till penna, akut Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/
Visar översikter (40)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se