Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Intoxikation

Visar översikter (35)
Rubrik Författare
Alkoholberoende, diagnostik och behandling Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet
Alkoholinducerad leversjukdom Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Bett och sting – översikt Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fjärsingstick och andra giftiga fiskar Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hepatit, alkoholorsakad Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Intoxikation – akut omhändertagande Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – Alkohol Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – Dextropropoxifen Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation - Fentiazinderivat Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – Litium Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Intoxikation – Paracetamol Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation – SSRI Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation – SSRI-preparat, SNRI-preparat, NaSSA-preparat och atypiska antidepressiva läkemedel Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation - Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Amfetamin Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Bensodiazepiner Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Cannabis Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Ecstasy (MDMA) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk – GHB Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Heroin, fentanyl, metadon och andra opioider Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Intoxikation och missbruk - Kokain Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Nya Psykoaktiva Substanser (NPS) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kolmonoxidförgiftning Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter" Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leversvikt, akut - vuxna Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Maneter, alger och giftiga havslevande djur Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Medvetslöshet, differentialdiagnostik Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
Narkotikaberoende, diagnostik och behandling Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet
Ormbett (förgiftning av ormgift) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Svampförgiftningar Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Ventrikelsköljning och medicinskt kol Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Wernicke-Korsakoffs syndrom Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset
Visar översikter (35)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se