Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Koagulation

Visar översikter (22)
Rubrik Författare
Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus
Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
Antikoagulantia, perorala - översikt Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus
Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
AVK - åtgärder vid höga PK-INR, blödning eller akutoperation Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
AVK - åtgärder vid låga PK-INR och inför elektiva ingrepp Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
AVK-behandling - självtestning och egenvård Professor, överläkare Tomas Lindahl, Klinisk kemi/Universitetssjukhuset Linköping
AVK-behandling, antikoagulation Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Djup ventrombos, DVT Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
DVT/lungemboli vid graviditet, m m Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hemofili (blödarsjuka typ A och B) Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus
Heparininfusion (heparin 5 000 E/ml) Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Koagulationsutredning Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Anna Olsson, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Levercirros Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Lungemboli Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lågmolekylära hepariner, LMH Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
PK(INR) – Protrombinkomplex Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Stroke, sekundärprevention Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro
Transfusionsmedicin (blodtransfusion) Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland
Tromboflebit, akut Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Trombolys vid DVT/lungemboli Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trombosbehandling, poliklinisk Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
von Willebrands sjukdom Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Visar översikter (22)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se