Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 22 september 2019, vecka 38
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Lungmedicin

Visar översikter (48)
Rubrik Författare
Astma, akut - vuxna Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Astma, barn - akut behandling Överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Astma, barn - utredning och behandling Överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Astma, vuxna - utredning och behandling Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Astma, yrkesrelaterad Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blodgas, tolkning vid andningsproblem Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Bronkiektasier Överläkare Mats Hemlin, Lungmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna Docent, överläkare Kristoffer Strålin, Patientområde Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Churg-Strauss syndrom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Cystisk fibros Med dr Anders Lindblad, Göteborg CF-center/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Dyspné, kronisk Docent, spec i internmedicin och lungmedicin Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hosta Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hypersensitivitetspneumonit (Allergisk alveolit) Professor Magnus Sköld, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
IgG4-relaterad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Koagulationsutredning Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, öveläkare Anna Olsson, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Kronisk bronkit och KOL - akut exacerbation Överläkare Carl Spindler, Infektionskliniken /Karolinska Universitetssjukhuset
Lungcancer Docent, överläkare Simon Ekman, Onkologiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lungcarcinoider Docent, överläkare Dan Granberg, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lungfibros (idiopatisk) Professor Magnus Sköld, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lungtransplantation Med dr, överläkare Lennart Hansson, Lung- o allergisektionen, VO Hjärt- o lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus
Lymfangioleiomyomatos (LAM) Med dr, överläkare Maryam Fathi, Lung och Allergikliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Långtidsbehandling med oxygen (syrgas, hemsyrgas) Docent, spec i internmedicin och lungmedicin Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
Mesoteliom Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Mikroskopisk polyangiit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Obstruktiv sömnapné Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Organdonation Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Pleurit (utredning av pleuravätska) Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Pneumoni hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Pneumoni hos vuxna Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumoni, ventilator-associerad (VAP) Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumothorax Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Pulmonell arteriell hypertension (PAH) Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Respiratorisk insufficiens Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA) Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Rökavvänjning Professor Hans Gilljam, Karolinska Institutet/Stockholm
Sarkoidos, extrapulmonell Seniorprofessor Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Sarkoidos, pulmonell Seniorprofessor Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna
Spirometri Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Svampinfektioner (invasiva), diagnostik Docent, överläkare Lena Klingspor, Stockholm CF center / Karolinska Institutet, laboratoriemedicin/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
Trombolys vid DVT/lungemboli Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tuberkulos (tbc), behandling Docent Judith Bruchfeld, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhus, Solna
Tuberkulos (tbc), diagnostik Med dr, överläkare Anita Svahn, Klinisk mikrobiologi L2:02/Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
Med dr, specialistläkare Kristian Ängeby, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetslaboratoriet L2:02
Tuberkulos (tbc), latent (LTBI) Med dr, infektionsläkare Boris Kan, Reumatologi- och Infektionsklinken/Karolinska sjukhuset
Ventrikelsköljning och medicinskt kol Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (48)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se