Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Infektion

Visar översikter (196)
Rubrik Författare
Akantamöbaencefalit och disseminerad akantamöbiasis Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län
Akut omhändertagande enligt cABCDE Överläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus
Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion) Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Anafylaxi, vuxna Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Anala infektioner, sexuellt överförda Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Anaplasmos (Ehrlichios, fästingfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Anisakiasis (inklusive torskmask) Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Antibiotika vuxna, läkemedel Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) , /www.sls.se/RAF
Antibiotika, interaktioner Apotekare Patrik Olsson, Hallands sjukhus/Halmstad
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Antibiotika, vuxna - bakterier och preliminärsvar Professor Håkan Hanberger, Infektionskliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Antibiotikaprofylax vid kirurgi Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Antrax, Botulism och Smittkoppor Professor Fredrik Elgh, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet
Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Badhusfötter Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län
Badsårsfeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Bett av hund och katt - handläggning Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Bett och sting – översikt Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bioterrorism Professor Fredrik Elgh, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet
Borrelia Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Brucellos Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Bukabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Burulisår och andra hudinfektioner med atypiska mykobakterier Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bältros (Herpes zoster) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Campylobacter, Shigella, Yersinia Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Cat scratch disease (kattklössjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Centralvenös kateter-infektion, vuxna (CVK-infektion) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Chagas sjukdom (Amerikansk trypanosomiasis) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Chikungunyafeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna Docent, överläkare Kristoffer Strålin, Patientområde Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Clostridioides difficile Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
COVID-19 Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
COVID-19 och cancer Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Cyclosporainfektion Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Cytomegalovirus (CMV) Professor Per Ljungman, Hematologiskt centrum/Karolinska Universitetssjukhuset
Denguefeber Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Diabetesfoten Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesfoten, antibiotikabehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Diarré, infektiös Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Difteri Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Ebola Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Echinokockos (blåsmasksjuka, dvärgbandmask) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
EHEC, Enterohemorragiska E. coli Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Encefalit, viral Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Endokardit, infektiös Docent Lars Olaison, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborg
Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp Med dr, överläkare Ulrika Snygg-Martin, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Erysipelas - rosfeber Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Erythema infectiosum (femte sjukan), Parvovirus B19 Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
ESBL - bildande multiresistenta tarmbakterier Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen
Exanthema subitum (tredagarsfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Extern otit Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Facialispares, kirurgisk rekonstruktion Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
Faryngotonsillit och recidivtonsillit Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm
Feber efter tropikresa, handläggning Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Feber, oklar (feberutredning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Feberkramp Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Follikulit (hårsäcksinflammation) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Furunkulos och hidroadenit, recidiverande Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Fågelinfluensa Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Gonorré, genital Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset
Gula febern Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Handinfektioner Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg
Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hemorragisk feber (Ebola, Marburg, Lassa, Rift Valley, Krim-Kongo) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hepatit A - akut Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit A – vaccination Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - akut Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hepatit B - kronisk, behandling Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - kronisk, utredning Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - postexpositionsprofylax Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hepatit B - vaccination Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B hos hivpositiva Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Hepatit B, barn, kronisk Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset
Hepatit C - akut och kronisk Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit C - kronisk, behandling Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit C hos hivinfekterade Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Hepatit E Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet
https://bit.ly/2yQ9Boo
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hepatit, viral - diagnostik och tolkning av hepatitserologi Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Herpes simplexvirus typ 1 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Herpes simplexvirus typ 2 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Histoplasmos Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Hiv - preexpositionsprofylax (PrEP) Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hiv – resistens mot behandling Professor Anders Sönnerborg, Laboratoriemedicin, Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet
Hiv – symtomatologi och diagnostik Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hiv och graviditet Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hjärnabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hosta Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
HPV - Vaccination av ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg , Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Huvudlöss Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Hyperbar oxygenbehandling (HBO) Överläkare Per Arnell, Tryckkammaren / Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern Västra Götalandsregionen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset område Östra
Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Impetigo (svinkoppor) Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Infektioner hos asylsökande Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Influensa Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Influensa A (H1N1) pdm 2009 (svininfluensa) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Keratit, akantamöba Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län
Kikhosta (pertussis) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Klamydia, genital Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Knölar på halsen hos barn Barnläkare Antonios Loizos, /Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
ST-läkare Henriette Loizos, Barnkliniken/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Kolera Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Kondylom Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), akut exacerbation Överläkare Anita Nordenson, KOL-centrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Körtelfeber (Mononukleos) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Ledprotesinfektioner Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Legionella (legionärssjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leishmaniasis Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Leg läk Hedvig Glans, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Lemierres syndrom Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Leptospiros (fältfeber) Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Leverabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Listerios, listeria Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus
Lymfogranuloma venereum (LGV) Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset
Malaria, behandling Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Maskinfektioner, diagnostik och behandling Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Mediastinit efter hjärtkirurgi Docent, överläkare Katarina Westling, SLL, PO infektionssjukdomar, tema inflammation och infektion/Karolinska universitetssjukhuset
Meningit – bakteriell Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Meningokockinfektioner Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
MRSA och VRE Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen
MRSA, behandling Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Multiorgansvikt Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mykoplasmapneumoni Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Mässling (morbilli) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Neonatal sepsis och meningit Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Överläkare Per Häggström, Barnkliniken/Östersunds sjukhus
Neonatala kramper (gäller fullgångna) Överläkare Jens Ladekjaer, Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Neurocysticerkos Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Ockelbosjukan (bärplockarsjukan) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Osteomyelit och spondylodiskit, vuxna Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Otit (öroninflammation) - akut Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm
Papegojsjuka (ornitos) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Pityriasis rosea (medaljongsjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Pneumokockvaccination Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumoni hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Pneumoni hos vuxna Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumoni, ventilator-associerad (VAP) Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Polio (barnförlamning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Prostatit Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Påssjuka - Parotit Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Q-feber, akut Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Q-feber, kronisk Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Rabies Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen fläcktyfus [scrub typhus]) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Rinofaryngit, akut (förkylning) Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Rinosinuit Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Röda hund - Rubella Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Salmonella Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Sandmyggefeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Scarlatina (scharlakansfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Schistosomiasis Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Sepsis och septisk chock Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Septisk artrit Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Smittskyddslagen Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Sorkfeber (nephropathia epidemica) Professor Clas Ahlm, Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus
Stickskador inom vården Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Svampinfektion i munhåla - oral candidos (torsk) ST orofacial medicin, leg tandläkare Anna Arvidsson, Sjukhustandvården/Östra sjukhuset
Svampinfektioner (invasiva), behandling Professor Jan Sjölin, Infektionskliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Svampinfektioner (invasiva), diagnostik Docent, överläkare Lena Klingspor, Stockholm CF center / Karolinska Institutet, laboratoriemedicin/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS / SAL) Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
Syfilis Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sänka (SR)-utredning Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Sömnsjuka (Afrikansk trypanosomiasis) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
TBE (fästingburen encefalit) Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar
Tetanus (stelkramp) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Toxic Shock Syndrome (TSS) Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Toxoplasmos Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Trikinos Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Trycksår - prevention och behandling Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola
Tuberkulos (tbc), behandling Docent Judith Bruchfeld, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhus, Solna
Tuberkulos (tbc), diagnostik Med dr, överläkare Anita Svahn, Klinisk mikrobiologi L2:02/Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
Med dr, specialistläkare Kristian Ängeby, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetslaboratoriet L2:02
Tuberkulos (tbc), latent (LTBI) Med dr, infektionsläkare Boris Kan, Reumatologi- och Infektionsklinken/Karolinska sjukhuset
Tularemi (harpest) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Ulcus molle (mjuk schanker) Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset
Urinvägsinfektion, barn Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Urinvägsinfektion, kateterassocierad Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urinvägsinfektion, kvinnor Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urinvägsinfektion, män Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Vaccination av barn – MPR och vattkoppor Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av barn – riskbarn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av barn – spädbarnsvacciner Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av barn – översikt Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccinationer, resemedicin i primärvård Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), behandling Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Varicella-zostervirus Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Vasoaktiva läkemedel – Lathund Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vattkoppor (Varicella) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Vinterkräksjukan (Calicivirus) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Virologisk diagnostik Professor Magnus Lindh, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Zikavirus Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Återfallsfeber & miyamotoiborrelia Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Visar översikter (196)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se