Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 22 september 2019, vecka 38
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Onkologi

Visar översikter (97)
Rubrik Författare
Akut lymfatisk leukemi (ALL) Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset
Akut myeloisk leukemi (AML) Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Anemi vid cancersjukdomar Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Basalcellscancer Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Binjurebarkscancer Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
Bröstcancer, primärbehandling Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandling Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstcancer, utredning Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstrekonstruktion MD, PhD, överläkare, plastikkirurg Andreas Lindahl, CarolinaKliniken/Uppsala
Överläkare Thorir Audolfsson, Verksamhetsområde plastikkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Cancer av okänd primärtumör (CUP) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Cancerbehandling - monoklonala antikroppar Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET) Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet
CAR-T-celler, immunologisk cancerbehandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cervixcancer Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS
CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cytostatikabehandlade barn med febril neutropeni - initialt omhändertagande Överläkare Torben Ek, Barn- ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Erytropoietin, behandling (Epo) och järn Professor Gunnar Birgegård, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Esofaguscancer och kardiacancer Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Feber, oklar (feberutredning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Follikulärt lymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Gammaknivskirurgi Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Gingivalcancer (tandköttscancer) Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gynekomasti Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg
Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hjärntumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Hjärntumörer, icke-kirurgisk behandling Universitetslektor, överläkare Maria Sandström, Cancercentrum/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hodgkins lymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
HPV - Vaccination av ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg , Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Huvud- halscancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hypofarynxcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hårcellsleukemi Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Immunhämning med ”immune check point inhibitors (ICI)” Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP) Docent, överläkare Roger Olofsson Bagge, Kirurgkliniken /SU/Sahlgrenska
Koloncancer, kirurgisk behandling Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Kolorektalcancer Docent, överläkare Annika Sjövall, Patientområde bäckencancer, kolorektalcancerflödet/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Professor Emerita Eva Kimby, Hematologiskt centrum Centrum/Huddinge/Karolinska Universitetssjukhuset
Kronisk myeloisk leukemi (KML) Professor Bengt Simonsson, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Larynxcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lever- och gallvägstumörer, benigna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Lever- och gallvägstumörer, maligna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Levertransplantation Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge
Lungcancer Docent, överläkare Simon Ekman, Onkologiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Lungcarcinoider Docent, överläkare Dan Granberg, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lymfom - behandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Lymfom - symtom och utredning Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Läppcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Malign körtel hals (CUP) Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Malignt melanom i huden Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mantelcellslymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Merkelcellskarcinom Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mesoteliom Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2) Med dr, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg
Munhålecancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Mycosis fungoides Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm
Myelom (multipelt myelom, myelomatos) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Nasofarynxcancer (epifarynxcancer) Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Njurbäckencancer Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus
Njurcancer Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Onkologkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus
Näs- och bihålecancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ovarialcancer Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet
Palliativ vård – allmänt Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – andnöd Specialist i allmänmedicin, Diplomerad i palliativ medicin, ordförande i Nationella Rådet för Palliativ Vård /Inger Fridegren, /
Palliativ vård – gastrointestinala symtom Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – nutrition Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – oro Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Palliativ vård – smärtbehandling Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Pankreascancer, exokrin Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Pankreastumörer, neuroendokrina Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Paraneoplastiskt syndrom (PS) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Peniscancer Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Prostatacancer Professor, överläkare Ola Bratt, VO Urologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Proteasomhämmare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Proteintyrosinkinashämmare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Radonassocierad lungcancer Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Rektal- och analcancer Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Rektala och anala tumörer, benigna Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektalcancer Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Sarkom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Skallbastumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Skelettmetastaser Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Skivepitelcancer i solbelyst hud Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Smärta, cancerrelaterad – behandling Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Kristianstad
Spottkörtelcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Svampinfektioner (invasiva), behandling Professor Jan Sjölin, Infektionskliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Testikelcancer Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tonsill- och orofarynxcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tumörmarkörer, blod Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Tungcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tymom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Urinblåsecancer Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet
Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Ventrikeltumörer Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset
Von Hippel-Lindaus sjukdom Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Visar översikter (97)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se