Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 13 juni 2021, vecka 23
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Reumatologi

Visar översikter (44)
Rubrik Författare
Akut / nydebuterad artrit, allmänt Docent, överläkare Tao Jin, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhus
Akut artrit, differentialdiagnoser Med dr Göran Lindahl, Reumatologkliniken/Danderyds Sjukhus
Akut artrit, ledvätskeundersökning Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Alkaptonuri Professor, distriktsläkare Robert Eggertsen, Närhälsan Mölnlycke VC/
Ankyloserande spondylit, fysioterapi (sjukgymnastik) Leg sjukgymnast, spec reumatologi Claudia Lennartsson , Aleris Rehab/Rosenlund
Artros, icke-kirurgisk behandling Docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Barnreumatism Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit) Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Behçets syndrom Docent, universitetssjukhusöverläkare Tomas Bremell, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke" Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Churg-Strauss syndrom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
CNS- och PNS-vaskulit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Feber, oklar (feberutredning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Fibromyalgi Professor, överläkare Eva Kosek, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap /Karolinska Institutet och Stockholm Spine Center
Gikt Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henoch-Schönleins purpura (IgA-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Höftledsartros, coxartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Idiopatiska inflammatoriska myopatier Överläkare Balsam Hanna, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
IgG4-relaterad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jättecellsarterit (GCA) Överläkare Ann Knight, Reumatologi/Akademiska sjukhuset
Kawasakis sjukdom Överläkare, med lic Bodil Schiller, /Sachsska barnsjukhuset/SÖS
Knäledsartros, gonartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Knölar på halsen hos barn Barnläkare Antonios Loizos, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus
Barnläkare Henriette Loizos, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus
Kryoglobulinemisk vaskulit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mikroskopisk polyangiit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Optikusinfarkt Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Polyarteritis nodosa (PAN) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Polymyalgia reumatika (PMR) Överläkare Ann Knight, Reumatologi/Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Primärt Sjögrens syndrom Med dr, överläkare Peter Olsson, Reumatologmottagningen, Specialiserad medicin/Helsingborg
Psoriasisartrit Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Raynauds fenomen Docent, överläkare Johan Elf, Kärlcentrum/Skånes Universitetssjukhus
Reumatoid artrit (RA) Adj professor, överläkare, Inger Gjertsson, Avd för reumatologi / Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin
Reumatoid artrit (RA) och modern läkemedelsbehandling med biologiska läkemedel och targeted synthetic DMARDs Docent Jon Lampa, Reumatologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Reumatoid artrit (RA), fysioterapi (sjukgymnastik) Leg sjukgymnast, spec reumatologi Claudia Lennartsson , Aleris Rehab/Rosenlund
Septisk artrit Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Systemisk juvenil idiopatisk artrit Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc) Överläkare Egidija Sakiniene, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takayasus arterit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Urtikariell vaskulit (anti-C1q-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vaskulitsjukdomar, primära Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (44)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se