Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Hud/Venereologi

Visar översikter (87)
Rubrik Författare
Acanthosis nigricans Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Akne Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
Aktinisk keilit (solskada på läppen) Överläkare Markus E.S Danielsson Darlington, Avdelningen för Dermatologi och Venereologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands sjukhus
Aktinisk keratos Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Anala infektioner, sexuellt överförda Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Analklåda - Pruritus ani Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Asteatotiskt eksem och Neurodermatit Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Atopiskt eksem Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Basalcellscancer Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bensår, venösa Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Blåsdermatoser Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Chirurgia minor - naevus och "knutor" Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård
Diabetesfoten, antibiotikabehandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
D-vitaminbrist Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erysipelas - rosfeber Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Erythema nodosum (knölros) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Erythrasma Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Exanthema subitum (tredagarsfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Fabrys sjukdom Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Follikulit (hårsäcksinflammation) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Fotsvamp, tinea pedis Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm
Furunkulos och hidroadenit, recidiverande Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Gonorré, genital Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset
Granuloma annulare Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henoch-Schönleins purpura (IgA-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Herpes simplexvirus typ 2 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hidradenitis suppurativa (varig svettkörtelinflammation) Specialistläkare Victoria Marmgren, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Despoina Kantere, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hiv - preexpositionsprofylax (PrEP) Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
HPV - Vaccination av ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg , Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hudbiopsi Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Huvudlöss Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Hyperhidros Specialistläkare Kristina Maltese, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Lykke Barck, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Håravfall (alopeci) Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm
Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Impetigo (svinkoppor) Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Klamydia, genital Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Kondylom Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kongenitalt melanocytärt nevus (Medfödda nevus) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kontakteksem Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Kryoglobulinemisk vaskulit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kutana vårtor Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kärlmissbildningar och kärltumörer, översikt Professor, överläkare Pär Gerwins, Interventionsradiologiska enheten/Akademiska Sjukhuset
Lichen ruber planus Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lichen sclerosus Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Lymfogranuloma venereum (LGV) Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset
Läkemedelsreaktioner och hud Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Malignt melanom i huden Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Malignt melanom, metastaserat Docent, överläkare Lars Ny, Onkologi/ Sahlgrenska universitetssjukhuset
Mastocytos Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Merkelcellskarcinom Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mohs kirurgi Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mollusker Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mycoplasma genitalium, infektion Med dr, överläkare Eva Björnelius, Hudkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mycosis fungoides Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mässling (morbilli) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Nagelsvamp Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm
Necrobiosis lipoidica Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nummulärt (mikrobiellt) eksem och Staseksem Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Perioral dermatit (POD) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Pityriasis alba Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pityriasis rosea (medaljongsjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Pityriasis versicolor Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Porfyrisjukdomar Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Psoriasis Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pustulosis palmoplantaris (PPP) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rosacea Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
Scarlatina (scharlakansfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Seborroisk keratos Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Seborroiskt eksem (mjälleksem) Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Skabb Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skivepitelcancer i solbelyst hud Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Solskydd Med dr, spec läk Helena Gonzalez, Hemigon Dermatologdoktorn AB /Göteborg/
Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) - handläggning inom primärvård Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Sweets syndrom (febril neutrofil dermatos) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Syfilis Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
T-cellslymfom, perifera Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Tinea capitis (ringorm i hårbotten) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tinea corporis (ringorm) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tinea inguinalis (ljumsksvamp) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tinea manuum (handsvamp) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trycksår - prevention och behandling Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola
Ulcus molle (mjuk schanker) Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset
Urtikaria, akut och kronisk Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Urtikariell vaskulit (anti-C1q-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vitiligo Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (87)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se