Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitet



Allergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Urologi

Visar översikter (39)
Rubrik Författare
Akut skrotum Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet
Antibiotikaprofylax vid kirurgi Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Benign prostatahyperplasi, BPH Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Enures, sängvätning Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus
Erektil dysfunktion Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL) Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet
Fimosis hos barn och ungdomar - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Gonorré, genital Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset
Hematuri hos vuxna Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Herpes simplexvirus typ 2 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hydrocele, spermatocele & varikocele Med dr, ST-läkare Josefine Rössberger, Mölnlycke VC/
Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Inkontinens, kvinnlig Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Klamydia, genital Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Kondylom Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Makrohematuri, vuxna Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet
Nattliga urinträngningar (nokturi) Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Nedre urinvägssymtom, LUTS Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Njurbäcken-/uretärcancer Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus
Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Njurcancer Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Njursten Med dr Klas Lindqvist, Avdelning för urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Hjalmar Svensson, Urologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peniscancer Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Peyronies sjukdom (peniskrökning) Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Uro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm
Prematur ejakulation Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Prostatacancer Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Prostataspecifikt antigen (PSA) Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Prostatit Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Proteinuri hos vuxna Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Syfilis Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Testikelcancer Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Testosteronbrist (hypogonadism) hos män Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Transsexualism, könsdysfori Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Urinblåsecancer Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet
Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Urinvägsinfektion, barn Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg
Urinvägsinfektion, kateterassocierad Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urinvägsinfektion, kvinnor Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urinvägsinfektion, män Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Överaktiv blåsa Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (39)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se