Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Gynekologi/Obstetrik

Visar översikter (65)
Rubrik Författare
Abort Professor, överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, Inst för kvinnor och barns hälsa/Karolinska Institutet
Docent, överläkare Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus
Adherenser Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga
Akuta gynekologiska buksmärtor Specialistläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Amenorré Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Amningskomplikationer, mastit Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /
Amningskomplikationer, mjölkstas Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /
Amningskomplikationer, smärta Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /
Amningskomplikationer, svampinfektion Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /
Amningskomplikationer, sår/fissur på bröstvårta Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /
Antibiotikaprofylax vid kirurgi Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Antikonception Specialistläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Helena Hognert, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bakteriell vaginos Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Bröstrekonstruktion MD, PhD, överläkare, plastikkirurg Andreas Lindahl, Carovivakliniken/Uppsala
Överläkare Thorir Audolfsson, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Candidavaginit Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Cervixcancer Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS
COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
DVT/lungemboli vid graviditet, m m Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Endometrios Professor, överläkare Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Endometrios, fysioterapeutisk behandling Leg fysioterapeut Cecilia Thulin, VO Kvinnosjukvård/SUS, Malmö
Extrauterin graviditet Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gonorré, genital Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset
Graviditetsdiabetes - hyperglykemi under graviditet Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
Graviditetspsykiatri Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression
Graviditetspsykiatri Docent Torgny Persson, Psykiatri/Läkarhuset
Hepatit B - postexpositionsprofylax Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Herpes simplexvirus typ 2 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hirsutism Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hiv och graviditet Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hotande förtidsbörd/prematurbörd/för tidig födsel Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Med dr, specialistläkare Anna Sandström, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
HPV - Vaccination av ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg , Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hysterektomi Överläkare Celine Lönnerfors, Kvinnokliniken/Skånes universitetssjukhus
Infertilitet, manlig Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö
Infertilitet, utredning Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Inkontinens, kvinnlig Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Klamydia, genital Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Klimakteriella besvär Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Kondylom Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kvinnlig könsstympning Specialistläkare gynekologi och obstetrik Bita Eshraghi, Kvinnokliniken/Södersjukhuset, Stockholm
Med dr, överläkare Johannes Leidinger, Kvinnokliniken/Södersjukhuset Stockholm & Mälarsjukhuset Eskilstuna
Missfall (upprepade), utredning Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar Med dr, överläkare Ulrika Joneborg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Myom Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset
Nedre urinvägssymtom, LUTS Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Ovarialcancer Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet
Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
PCOS - Polycystiskt ovarialsyndrom Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Postpartumblödning (Blödning i samband med förlossning) Med dr, specialistläkare Anna Sandström, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Preeklampsi och eklampsi - Behandling Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Ragnhild Hjertberg, Ultragyn/Stockholm
Preeklampsi och eklampsi - Utredning Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Ragnhild Hjertberg, Ultragyn/Stockholm
Preimplantatorisk genetisk diagnostik Professor, överläkare Elisabeth Syk Lundberg, Klinisk genetik/Karolinska universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Rikliga menstruationsblödningar Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset
Stimulering inför IVF, ICSI Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Syfilis Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Transsexualism, könsdysfori Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Turner syndrome Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Turners syndrom Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Tyreoidea och graviditet Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Urinvägsinfektion, kvinnor Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Urogenitala besvär efter menopaus (östrogenbrist, vulvovaginal atrofi) Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Vaccination av gravida kvinnor och prematura barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vulvacancer Med dr, överläkare Kristina Hellman, /
Ytlig dyspareuni hos kvinnor, fysioterapeutisk behandling (ytliga samlagssmärtor) Leg Fysioterapeut och sexolog Sofia Rydhög, Hälsomedicinskt center i Lomma/Barnmorskegruppen Öresund, Malmö/
Överaktiv blåsa Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (65)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se