Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 14 november 2018, vecka 46
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Psykiatri

Visar översikter (51)
Rubrik Författare
Abstinens vid alkoholmissbruk – handläggning Med dr Anders Elverfors, Läkarhuset/Göteborg
Abstinens vid narkotikamissbruk – handläggning Med dr Anders Elverfors, Läkarhuset/Göteborg
Agitation och aggressivitet vid demens Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Akut stressreaktion - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
Alkoholberoende, diagnostik och behandling Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet
Anemi, B12- och folatbrist Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anorexia nervosa Professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet
Antipsykotisk behandling – principer Överläkare Lars Eriksson, Rättspsykiatri/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Atypisk parkinsonism (Parkinson plus) Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhus
B12- och folatbrist utan anemi Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bipolär affektiv sjukdom Med dr, överläkare Benny Liberg, Avdelning 53, Affektiva sektionen, Norra Stockholms psykiatri/
Med dr, överläkare Mats Adler, Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Bulimia nervosa Professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet
Demens – utredning i primärvård Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Demens – utredning specialistnivå Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Depression hos barn före puberteten Med dr Gunilla Olsson, /Uppsala universitet
Depression hos tonårsbarn Med dr Gunilla Olsson, /Uppsala universitet
Depression hos vuxna Docent, överläkare Åsa Westrin, Vuxenpsykiatri, Lund, Division psykiatri/Skånevård Sund, Region Skåne
Depression hos äldre Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Depression vid Parkinsons sjukdom Med dr, överläkare Peter Berglund, Neuropsykiatri/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Radu Constantinescu, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Depressionsbehandling Docent Torgny Persson, Psykiatri/Läkarhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Depressionsdiagnostik Docent Torgny Persson, Psykiatri/Läkarhuset
Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Lektor Christian Rück, Psykiatri Sydväst/Karolinska Institutet
Leg läk Christin Englund, Psykiatri /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Graviditetspsykiatri Docent Torgny Persson, Psykiatri/Läkarhuset
Huntingtons sjukdom Med dr Jimmy Sundblom, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Hypertyreos Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Hypotyreos Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Kognitiva störningar, differentialdiagnoser Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Konfusion ST-läkare Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind psykatri
Malignt neuroleptikasyndrom Underläkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare José Rodriguez , Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Annett Büttner, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom) Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Narkotikaberoende, diagnostik och behandling Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet
Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar Professor Christopher Gillberg, Gillbergcentrum/Göteborgs Universitet
Panikångest Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Personlighetssyndrom Professor, överläkare Lisa Ekselius, Verksamhetsområde psykiatri/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Porfyrisjukdomar Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind psykatri
Psykomotorisk agitation (utagerande) Överläkare José Rodriguez , Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykosbehandling (akuta psykoser och kroniska psykoser) Docent Eva Lindström, Psykos- och rehabiliteringskliniken/Akademiska sjukhuset
Schizofreni Docent Eva Lindström, Psykos- och rehabiliteringskliniken/Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Serotonergt syndrom Underläkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare José Rodriguez , Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Annett Büttner, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Social fobi Med dr, överläkare Diana Radu Djurfeldt, M46, OCD-programmet, PSV /Karolinska universitetssjukhuset
Sorg Leg läk, KBT-terapeut Ludmilla Rosengren, /Aros Läkarmottagning, Uppsala
Med dr, leg psykolog Agneta Grimby, Område 6,/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms Psykiatri/S:t Görans sjukhus
Suicidriskbedömning Professor Bo Runeson, CPF St Göran/St Göran Norra Sthlm Psykiatri
Sömnstörningar Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Transsexualism, könsdysfori Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Tvångssyndrom (OCD) Professor, överläkare Susanne Bejerot, Institutionen för medicinska vetenskaper/Örebro universitet
Utmattningsyndrom Med dr, överläkare Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, Göteborg/
Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna (Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna) Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Vanföreställningssyndrom Docent, överläkare Cecilia Mattisson, Psykosmottagning/Universitetssjukhuset i Lund
Wernicke-Korsakoffs syndrom Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset
Visar översikter (51)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se