Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Pediatrik

Visar översikter (111)
Rubrik Författare
Akut buk hos barn, behandling Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Akut diarré hos barn Specialistläkare Peter Eisenlauer, /Barnkliniken / Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
Med dr, överläkare Malin Rydh Rinder, Tema Barn- och Kvinnosjukvård/Karolinska Universitetssjukhuset
Akut omhändertagande enligt cABCDE Överläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus
Amning Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /
Anafylaxi, barn Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum
Andningshinder, barn - differentialdiagnostik Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Astma, barn - akut behandling Överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Astma, barn - utredning och behandling Överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Barnmisshandel Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Gabriel Otterman, Barnskyddsteamet/Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Professor, barnläkare Staffan Janson, Barnrättsakademin/Örebro universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Barnreumatism Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Barntrauma – initialt omhändertagande Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund
Docent, överläkare Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
Bipolär sjukdom hos barn Med dr, chefsöverläkare Håkan Jarbin, BUP/Halland
Blöjeksem (blöjdermatit) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Bronkiolit orsakad av RS-virus och andra virus hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Celiaki, hos barn Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping
COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Coxitis simplex (övergående synovit, coxitis fugax) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Cystisk fibros Med dr Anders Lindblad, Göteborg CF-center/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Cytostatikabehandlade barn med febril neutropeni - initialt omhändertagande Överläkare Torben Ek, Barn- ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Depression hos barn före puberteten Överläkare Anna Santesson, /
Depression hos tonårsbarn Överläkare Anna Santesson, /
Diabetes typ 1, barn, insjuknande + handläggning av akuta situationer Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, barn, insulinjustering vid sjukdom Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Diabetes typ 1, barn, uppföljning Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Ehlers-Danlos syndrom Överläkare Erik Kindgren, Barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde/Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
Överläkare Hani Hattar, Smärtenheten/Västerviks sjukhus
Enkammarhjärta, vuxna Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Enkopres (avföringsinkontinens) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Enures, sängvätning Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus
Epilepsi, barn Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Erythema infectiosum (femte sjukan), Parvovirus B19 Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Exanthema subitum (tredagarsfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Fallots tetrad hos vuxna Professor, överläkare Mikael Dellborg, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Feberkramp Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Fetma hos barn Barnläkare Annelie Thorén, Barn och ungdomsmedicin/Sollefteå sjukhus
Professor Claude Marcus, Pediatrik/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Fettlever hos barn (Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH)) Docent, överläkare Carl-Erik Flodmark, Preventiv pediatrik, Kliniska vetenskaper i Malmö/Lunds universitet
Fimosis hos barn och ungdomar - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Frakturer hos barn, nedre extremitet Överläkare Björn Tjernström, Barnortopediska kliniken/Ortopedkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Frakturer hos barn, övre extremitet Överläkare Björn Tjernström, Barnortopediska kliniken/Ortopedkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar Med dr, överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Bitr. överläkare Peter Grimheden, Barnmottagningen/Södertälje Sjukhus
Med dr, överläkare Ola Olén, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Med dr, biträdande överläkare Agneta Uusijärvi, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Förmaksseptumdefekt Docent Jan Sunnegårdh, /Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Förstoppning (obstipation) hos barn i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Gastrostomi hos barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Sjuksköterska Helen Sjöwie, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Gauchers sjukdom Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg
Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hepatit B - postexpositionsprofylax Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hepatit B, barn, kronisk Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset
Hepatit C, barn, kronisk Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset
Huvudvärk hos barn, primär Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Hypospadi Docent, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Impetigo (svinkoppor) Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Infantil hypertrofisk pylorusstenos Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås
Invagination hos barn Specialistläkare Mette Hambraeus, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Kawasakis sjukdom Överläkare, med lic Bodil Schiller, /Sachsska barnsjukhuset/SÖS
Knölar på halsen hos barn Barnläkare Antonios Loizos, /Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
ST-läkare Henriette Loizos, Barnkliniken/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Komjölksallergi, barn - utredning och behandling Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum
Komjölksallergi, kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Krupp (pseudokrupp, falsk krupp) Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Körtelfeber (Mononukleos) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Laktosintolerans Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Livlöshetsattack hos barn (Apparent Life-Threatening Event, ALTE) Läkare Jessica Shorter, Leg läkare/Skaraborgs Sjukhus Falköping
Leg läkare Camilla Svanbäck, Stockholms läns landsting/
Docent, barnläkare Bernt Alm, /
Ljumskbråck - barn Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Malrotation, barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Mässling (morbilli) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Nattskräck (pavor nocturnus) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Navelbråck och epigastricabråck hos barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Navelvård och omfalit Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Neonatal sepsis och meningit Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Överläkare Per Häggström, Barnkliniken/Östersunds sjukhus
Neonatala kramper (gäller fullgångna) Överläkare Jens Ladekjaer, Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Parenteral nutrition (PN) hos barn och ungdomar Farm Dr, Leg Apotekare Mattias Paulsson, /Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Periodisk feber med aftös stomatit, faryngit och cervikal adenit (PFAPA) Barnläkare Karin Rydenman, Barn- och ungdomskliniken/NU-sjukvården Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Med dr, överläkare Per Wekell, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Med dr, överläkare Stefan Berg, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) Docent, barnläkare Bernt Alm, /
Pneumoni hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Postoperativt illamående och kräkningar, barn Överläkare Ingemar Brunsson, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU/Östra Sjukhuset
Postpoliosyndrom Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Påssjuka - Parotit Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Scarlatina (scharlakansfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Sexuella övergrepp mot barn Med dr, överläkare Steven Lucas, /Akademiska barnsjukhuset
Överläkare Gabriel Otterman, Barnskyddsteamet/Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Skolios Docent, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
https://www.tevacare.se/transplantation
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Smärta, akut och procedurrelaterad - barn och ungdomar Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Smärta, långvarig - barn och ungdomar Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Smärta, nyfödda Med dr Björn A Larsson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Stockholm
Med dr Marie Anell-Olofsson, BIVA/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Spädbarnskolik Barnläkare Mats Reimer, Barnmottagningen /Mölnlycke VC
Suicidriskbedömning, barn och unga Överläkare Anna Santesson, /
Systemisk juvenil idiopatisk artrit Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Talassemia intermedia Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Talassemia major Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Talassemia minor/minima Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Tandsprickning Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tandutveckling, barn Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg
Tandvård barn, profylaktisk Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg
Testikelretention (retentio testis) Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Tillväxtavvikelser, småvuxna barn Med dr, verksamhetschef Lars Gelander, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Tillväxtavvikelser, storvuxna barn Med dr, verksamhetschef Lars Gelander, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Tillväxtavvikelser, utredning Med dr, verksamhetschef Lars Gelander, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Turner syndrome Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Turners syndrom Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro
https://www.tevacare.se/transplantation
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Urachusrest hos barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Urinvägsinfektion, barn Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg
Vaccination av barn – MPR och vattkoppor Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av barn – riskbarn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av barn – spädbarnsvacciner Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av barn – översikt Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vaccination av gravida kvinnor och prematura barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Vattkoppor (Varicella) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Vinterkräksjukan (Calicivirus) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH) Professor, barnläkare Ola Nilsson, Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro/Barnendokrinmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Överläkare Sigridur Björnsdottir, Vuxenendokrinmottagningen/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Ångestsyndrom hos barn och ungdomar Överläkare, leg. psykoterapeut Beata Bäckström, BUP/Region Skåne
Visar översikter (111)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se