Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Neurologi

Visar översikter (78)
Rubrik Författare
Amyotrofisk lateralskleros (ALS), motorneuronsjukdom Professor, överläkare Peter M. Andersen, Institution för Klinisk vetenskap/neurovetenskaper/Umeå Universitet och Neurologiska kliniken, NHHC, Norrlands universitetssjukhus
Atypisk parkinsonism (Parkinson plus) Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blefarospasm Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Blyförgiftning Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Central sömnapné Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
Cervikal dissektion, spontan Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS
Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT) Docent överläkare Göran Solders, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset
CNS- och PNS-vaskulit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Demens – utredning i primärvård Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Demens – utredning specialistnivå Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Diabetesneuropati Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Dystrofia myotonika typ 1 (Steinerts sjukdom) Docent Christopher Lindberg, Neuromuskulära teamet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dystrofia myotonika typ 2 Docent Christopher Lindberg, Neuromuskulära teamet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Epilepsi, barn Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Epilepsi, status epilepticus (vuxna) Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Professor Kristina Malmgren, Neurologsjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna) Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare Anna Edelvik, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Fabrys sjukdom Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Facialispares, kirurgisk rekonstruktion Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
Guillain-Barrés syndrom (GBS) Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärnabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Hjärntrötthet Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Klin neurovetenskap och rehab, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, psykolog, spec i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hortons huvudvärk (Cluster Headache) Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huntingtons sjukdom Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Huvudvärk hos barn, primär Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huvudvärk, allmänt Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huvudvärk, cervikogen Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huvudvärk, läkemedelsassocierad kronisk daglig Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huvudvärk, primär utredning Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST) Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Hydrocefalus, icke-kommunicerande Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Hydrocefalus, kommunicerande Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Hypertermi Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
IgG4-relaterad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom) Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö
Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Konfusion Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Meningit – bakteriell Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Migrän Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom) Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Multifokal motorisk neuropati (MMN) Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Multipel skleros (MS), behandling Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Multipel skleros (MS), primärprogressiv Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Multipel Skleros (MS), utredning Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Myastenia gravis - diagnos och behandling Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Myastenia gravis - specialtillstånd Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Myotonia congenita Med dr Ólöf Eliasdóttir, Neurologiska kliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Narkolepsi Med dr, överläkare Pontus Wasling, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH) Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Optikusneurit Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Polyneuropati och multipel mononeuropati Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Postpoliosyndrom Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Restless legs syndrome (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED) Överläkare Romana Stehlik, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset
Rhabdomyolys Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset
Salivläckage Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Schistosomiasis Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Skallbastumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Stroke, akut Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Stroke, primärprevention Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro
Stroke, rehabilitering Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Stroke, sekundärprevention Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro
Subaraknoidalblödning Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Sömngång (parasomni) Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
TBE (fästingburen encefalit) Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar
Total hjärninfarkt Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Transitorisk ischemisk attack (TIA) ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Trigeminusneuralgi Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Tymom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Wernicke-Korsakoffs syndrom Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset
Vibrationsskador i hand och arm Professor Lars Gerhardsson, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Yrsel (balansstörning) Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Visar översikter (78)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se