Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Nefrologi

Visar översikter (31)
Rubrik Författare
Anemi vid kronisk njursjukdom Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Churg-Strauss syndrom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesnefropati Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fabrys sjukdom Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hematuri hos vuxna Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hemodialys - Etik och principer Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Hemodialys - Medicinska problem Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Henoch-Schönleins purpura (IgA-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperkalemi Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD) Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypokalemi Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IgG4-relaterad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kontrastmedelsinducerad njurskada Överläkare Joanna Ahlkvist, Radiologiska kliniken/Nyköpings Lasarett/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp
Docent Ulf Nyman, Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi, Lunds universitet/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp
Mikroskopisk polyangit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nefrotiskt syndrom Med dr., överläkare Jennie Lönnbro Widgren, Njurmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Njurcancer Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus
Njursjukdom, kronisk - utredning i primärvård Specialistläkare allmänmedicin Anna Hallert, Aleris VC Stureplan/Stockholm
Njursvikt - läkemedelskinetik Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Njursvikt, hos vuxna - primär handläggning Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Njurtransplantation Professor Michael Olausson, Transplantation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nutritionsbehandling vid hemodialys Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin , www.drf.nu/njurmedicin /
Nutritionsbehandling vid peritonealdialys Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin , www.drf.nu/njurmedicin /
Organdonation Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Peritonit hos PD-patienter Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Polycystisk njursjukdom (ADPKD) Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
Proteinuri hos vuxna Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Schistosomiasis Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Sorkfeber (nephropathia epidemica) Professor Clas Ahlm, Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus
Svampförgiftningar Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Uremi Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Visar översikter (31)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se