Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 26 september 2020, vecka 39
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Allergologi

Visar översikter (30)
Rubrik Författare
Allergi, säsongsbunden, pollenallergi Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Allergisk rinit, persisterande (perenn) Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Anafylaxi, barn Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum
Anafylaxi, vuxna Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Astma, akut - vuxna Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Astma, barn - akut behandling Överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Astma, barn - utredning och behandling Överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Astma, vuxna - utredning och behandling Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Astma, yrkesrelaterad Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Atopiskt eksem Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bett och sting – översikt Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Eosinofil esofagit Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL
Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Födoämnesöverkänslighet Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet
Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet
Hosta Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hypersensitivitetspneumonit Professor Magnus Sköld, Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Komjölksallergi, barn - utredning och behandling Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum
Komjölksallergi, kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Kontakteksem Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Kvalsterallergi Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Professor, överläkare Leif Bjermer, Hjärt-Lung divisionen/Skånes universitetssjukhus Lund
Köttallergi Med dr, överläkare Teet Pullerits, Allergimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läkemedelsreaktioner och hud Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Näspolyper Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA) Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg
Rinit, vasomotorisk Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Rinit, yrkesrelaterad Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Spirometri Med dr, specialistläkare David Aronsson, Lung- och allergimottagning/Skånes Universitetssjukhus
Urtikaria, akut och kronisk Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vasoaktiva läkemedel – Lathund Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Visar översikter (30)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se