Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 13 juni 2021, vecka 23
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Hematologi

Visar översikter (58)
Rubrik Författare
Akut lymfatisk leukemi (ALL) Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset
Akut myeloisk leukemi (AML) Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund
AL-amyloidos Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Anemi vid cancersjukdomar Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anemi, allmän utredning, akut behandling Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anemi, B12- och folatbrist Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anemi, hemolytisk Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Anemi, järnbrist Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anemi, sekundär Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Aplastisk anemi Överläkare Krista Vaht, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhus
B12- och folatbrist utan anemi Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Bilirubin ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping
Cytomegalovirus (CMV) Professor Per Ljungman, Hematologiskt centrum/Karolinska Universitetssjukhuset
Cytostatikabehandlade barn med febril neutropeni - initialt omhändertagande Överläkare Torben Ek, Barn- ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Erytropoietin, behandling (Epo) och järn Professor Gunnar Birgegård, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Essentiell trombocytemi (ET) Docent, överläkare Björn Andréasson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Feber, oklar (feberutredning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Follikulärt lymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gauchers sjukdom Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg
Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hemofili (blödarsjuka typ A och B) Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus samt Sektion Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset
Hemokromatos, sekundär Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Hodgkins lymfom Docent, överläkare Daniel Molin, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset
Hårcellsleukemi Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset
Kronisk myeloisk leukemi (KML) Professor, överläkare Leif Stenke, ME Hematologi/Karolinska Universitetssjukhuset, NKS
Lymfom - behandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lymfom - symtom och utredning Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Mantelcellslymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Mastocytos Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset
Monoklonal gammopati (MGUS) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm
Myelofibros Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myelom (multipelt myelom, myelomatos) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Neutropen feber – primär handläggning Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Neutropeni - behandling Professor Jan Palmblad, Institutionen för medicin, Karolinska institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
POEMS-syndrom Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Polycytemia vera (PV) Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Porfyrisjukdomar Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP) Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Proteasomhämmare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Proteintyrosinkinashämmare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Svampinfektioner (invasiva), behandling Professor Jan Sjölin, Infektionskliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Talassemia intermedia Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Talassemia major Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Talassemia minor/minima Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
T-cellslymfom, perifera Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Transfusionsmedicin (blodtransfusion) Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland
Trombocytopeni ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
Trombotisk trombocytopen purpura (TTP) Specialistläkare Jun Su, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska Universitetssjukuset
ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
Tymom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Waldenströms makroglobulinemi (WM) Specialistläkare Sigrun Einarsdottir, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Monica Sender, /Läkemedelsverket
von Willebrands sjukdom Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus samt Sektion Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Visar översikter (58)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se