Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 22 september 2019, vecka 38
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Geriatrik

Visar översikter (35)
Rubrik Författare
Agitation och aggressivitet vid demens Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Demens – utredning i primärvård Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Demens – utredning specialistnivå Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Depression vid Parkinsons sjukdom Med dr, överläkare Peter Berglund, Neuropsykiatri/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Radu Constantinescu, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Femurfraktur, cervikal Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, diafysär, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, pertrokantär (PTFF) Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, subtrokantär Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Förmaksflimmer/fladder Med dr Björn Hornestam, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra
Förstoppning, kronisk Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Hjärtsvikt, akut Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärtsvikt, kronisk - med reducerad systolisk funktion (HFrEF) Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Höftledsartros, coxartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Knäledsartros, gonartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Kognitiva störningar, differentialdiagnoser Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Konfusion ST-läkare Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Ledprotesinfektioner Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom) Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Misshandel av äldre ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student Karin Erwander, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Nattliga urinträngningar (nokturi) Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Osteoporos, primär Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus
Professor, specialistläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
Palliativ vård – allmänt Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – andnöd Specialist i allmänmedicin, Diplomerad i palliativ medicin, ordförande i Nationella Rådet för Palliativ Vård /Inger Fridegren, /
Palliativ vård – gastrointestinala symtom Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – nutrition Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – oro Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – smärtbehandling Specialist i allmänmedicin Johan Fridegren, ASIH Stockholm södra/
Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Sköra äldre och läkemedel Leg Apotekare Emelie Sörqvist Fagerberg, Läkemedelsenheten/Landstinget Västernorrland
Specialist i geriatrik Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Landstinget Västernorrland
Smärta, långvarig – hos äldre Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Kristianstad
Stroke, akut Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Stroke, rehabilitering Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Trycksår - prevention och behandling Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola
Visar översikter (35)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se