Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 13 juni 2021, vecka 23
Sök specialitetAllergologi
Allmänmedicin
Anestesi
Arbets- och miljömedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Handkirurgi
Hematologi
Hepatologi
Hud/Venereologi
Hypertoni
Idrottsmedicin
Immunologi
Infektion
Intoxikation
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Koagulation
Käkkirurgi
Kärl
Lipidrubbningar
Lungmedicin
Maxillofacialkirurgi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi/frakturer
Osteoporos
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Reumatologi
Röntgen/Radiologi
Sjukgymnastik/Fysioterapi
Smärta
Urologi
Vaccination/Resor
Virologi
Ögon
ÖNH
Övrigt

Geriatrik

Visar översikter (34)
Rubrik Författare
Agitation och aggressivitet vid demens Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Demens – utredning i primärvård Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Demens – utredning specialistnivå Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Femurfraktur, cervikal Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, diafysär, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, pertrokantär (PTFF) Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, subtrokantär Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Förmaksflimmer/fladder Med dr Björn Hornestam, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra
Förstoppning, kronisk Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärtsvikt, akut Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärtsvikt, kronisk - med reducerad systolisk funktion (HFrEF) Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Höftledsartros, coxartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Knäledsartros, gonartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Konfusion Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Ledprotesinfektioner Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom) Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Misshandel av äldre ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student Karin Erwander, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet
Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Kjell Ivarsson, /Region Blekinge
Nattliga urinträngningar (nokturi) Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Osteoporos, primär Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus
Professor, specialistläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
Palliativ vård – allmänt Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – andnöd Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – gastrointestinala symtom Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – nutrition Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – oro Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – smärtbehandling Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sköra äldre och läkemedel Leg Apotekare, AT-läkare Emelie Sörqvist Fagerberg, /Landstinget Västernorrland
Specialist i geriatrik Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Region Västernorrland
Smärta, långvarig – hos äldre Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Stroke, akut Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Stroke, rehabilitering Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Trycksår - prevention och behandling Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola
Visar översikter (34)


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se