Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 14 juli 2020, vecka 29
Patientbroschyrer

Välj behandlingsområde:

Anhöriga
Astma/allergi
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi
Hematologi/koagulation
Hjärtsjukdomar
Hud
Infektion
Kardiologi
Kirurgi
Livsstilsfaktorer
Lungsjukdomar
Nefrologi
Neurologi
Njursjukdomar
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Osteoporos
Parenteral nutrition
Psykiatri
Reumatologi
Smärta
Ödem
Ögon

- visa samtliga broschyrer -Information

Neurologi (37 broschyrer):

Afasi - att inte kunna kommunicera
Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
AKUT-testet
Ett test för att känna igen tecken på stroke, samt fakta om stroke. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Anhörig till någon som fått stroke
Information om vad stroke är, om den första tiden, utskrivning och rehabilitering. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Arnold Chiari
Här kan du läsa om Arnold Chiari som är en beteckning på en medfödd missbildning. Tillståndet kan leda till ökat tryck inne i skallen vilket kan ge återkommande huvudvärksattacker. Den exakta orsaken till Chiarimissbildningar är okänd.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Att lindra tand- och munproblem efter stroke
Bra tips om hur man ska sköta sina tänder och munhygien efter stroke, vart man kan vända sig för att få hjälp och även vilken ekonomisk hjälp som finns att få. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom
Denna skrift lämpar sig både för omsorgspersonal och anhöriga till personer med demenssjukdom. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Demensförbundets nätverk
Att vara ung och ha en man, hustru eller sambo som drabbats av en demenssjukdom gör att man hamnar i en mycket svår situation. Du kan få hjälp och stöd av andra som är i samma situation. Kontakta oss i nätverket! Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Du som har en hjärnskada
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Du som har en nackskada
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Du som har en ryggmärgsskada
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Dysfagi – att leva med svårigheter att äta och dricka
Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Dystoni
Information till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Dystoni - Kort info
Om dystoni och Svensk dystoniförening. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Ett annorlunda liv
Information till patienter som nyligen fått demensdiagnos. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Ett svårt val
En hjälpskrift för att reda ut tankar du kan ha kring att testa eller inte testa dig för att se om du är anlagsbärare av genmutationen som senare i livet utvecklar Huntington sjukdom. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
För alla möjligheter som finns kvar
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Har du obehag i benen?
Lider du av obehag i benen eller i andra kroppsdelar när du sitter eller ligger? Får du ett oemotståndligt behov av rörelse? Är det värst kvälls- och nattetid – speciellt i liggande läge? Har du kanske svårt att sova? Du kan ha den vanligaste neurologiska sjukdomen Willis-Ekbom Disease, WED, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
HDYO
En europeisk ungdomsorganisation för barn och unga vuxna med Huntingtons sjukdom i familjen. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Hjälpreda vid nackskada
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Hjärntrötthet – när den mentala energin tar slut
Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Hortons Huvudvärk
Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och beskrev den första gången 1939.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Huntingtons sjukdom
Information till familjer med Huntingtons Sjukdom (och alla andra intresserade). Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Huvudvärk hos barn & ungdomar
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Korta fakta om epilepsi
Denna broschyr vänder sig i första hand till personer som haft ett epileptiskt anfall eller fått diagnosen epilepsi. Vi tror att texten också kan vara av värde för anhöriga och för andra som kommer i kontakt med någon som har epilepsi. Med tanke på att epilepsi är en vanlig sjukdom kommer de allra flesta att någon gång bevittna ett anfall eller känna någon med epilepsi. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Leva med afasi
Information till anhöriga om afasi. 15 sidor. Kan beställas från Afasiförbundet. Kostar 15 kronor/styck plus porto. Besök webbplatsen
Önskat antal 
 
Livets alla möjligheter
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Migrän
Här kan du läsa om Migrän som är akuta anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Värken blir värre av rörelse och normal fysisk aktivitet. Över 1 miljon svenskar är drabbade av denna svåra och funktionsnedsättande folksjukdom.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Min mamma fick en stroke
Emmie har skrivit en text om hur det är och känns att vara nära anhörig, vad som händer i kroppen när man får en stroke och hur det kan bli efteråt.

En viktig broschyr för barn eller barnbarn till någon som har fått stroke.
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Möta personer med afasi
Information till vårdpersonal. 15 sidor. Kan beställas från Afasiförbundet. Kostar 15 kronor/styck plus porto. Besök webbplatsen
Önskat antal 
 
Neurofibromatos
Informationsfolder att dela ut till patienter. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
NF - Att leva med neurofibromatos
Att leva med neurofibromatos, berättelser inifrån knutorna, är en samling personliga berättelser om livet som bärare eller anhörig till bärare av diagnoserna Neurofibromatos typ 1 och typ 2. Finns att köpa för 100 kr via förbundet. Besök webbplatsen
Önskat antal 
 
Parkinsons sjukdom
Broschyren ger en grundläggande information om Parkinsons sjukdom och riktar sig främst till nydiagnosticerade personer. Beställs kostnadsfritt från Parkinsonförbundet. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Spänningshuvudvärk
Här kan du läsa om Spänningshuvudvärksom är den vanligaste typen av huvudvärk bland både vuxna och barn. Huvudvärken kan kännas som ett åtstramande band över pannan eller hjässan, eller som om något tyngde uppifrån.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Stroke
Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter sjukdom i hjärtats kranskärl och tumörsjukdomar. Stroke är dessutom den vanligaste kroppsliga orsaken till behov av långtidssjukvård. Den årliga samhällskostnaden för stroke är närmare 20 miljarder kronor. Varje år drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke, antingen av en blodpropp i hjärnan eller av ett brustet blodkärl. Ytterligare 12 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack). Sverige ligger långt fram när det gäller akutvård och omvårdnad kring stroke. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Strokerehabilitering
Kort om vilka konsekvenser som är vanliga efter stroke, vad du själv kan göra för att bli bättre och vad du kan få hjälp med. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
TIA – en varningssignal att ta på allvar
Vad är TIA och vad man ska göra om man misstänker en TIA. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Vi vägrar vara tysta!
Information om afasi och om Afasiförbundets verksamhet. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
 Du har valt: