Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 14 juli 2020, vecka 29
Patientbroschyrer

Välj behandlingsområde:

Anhöriga
Astma/allergi
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi
Hematologi/koagulation
Hjärtsjukdomar
Hud
Infektion
Kardiologi
Kirurgi
Livsstilsfaktorer
Lungsjukdomar
Nefrologi
Neurologi
Njursjukdomar
Obesitas
Odontologi
Onkologi
Ortopedi
Osteoporos
Parenteral nutrition
Psykiatri
Reumatologi
Smärta
Ödem
Ögon

- visa samtliga broschyrer -Information

Onkologi (35 broschyrer):

Den viktiga maten - för återhämtning och styrka när aptiten är liten
Informationsskrift med enkla och inspirerande kostråd att använda till patienter och vårdtagare med nedsatt aptit. Skrift A5, 20 sidor.
Ladda ner PDF eller beställ från hemsidan (material). Klicka här

Pris: 145 kr/50 st + exp.avgift och frakt.

Framtagen i samverkan mellan Skånes universitetssjukhus och Malmö stad inom ramen för statliga stimulansmedel.
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Ta hand om din lust
Detta är en skrift om lust och sexualitet. Det är inte alltid så lätt vare sig för patienter eller doktorer att tala om sexualitet och hur det ibland, på olika sätt kan påverkas av din bröstcancer och dess behandling. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Att delta i en forskningsstudie
Patientinformation om att delta i en klinisk studie.

Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Att ha förlorat någon i en cancersjukdom
En broschyr om sorg och hur man kan komma vidare i livet.

Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Att vara närstående
Hur man som närstående kan stötta någon som är sjuk i cancer.Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Att vara närstående vid livets slut
Praktiskt och känslomässigt stöd när sjukdomen inte är botbar.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Blodcancer A-Ö
Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. Vi har utformat den som ett lexikon, Blodcancer A-Ö, så att det ska vara lätt att hitta begrepp och förklaringar. Här finns många medicinska termer som rör de olika formerna av blodcancer, prover, undersökningar och behandlingar av skilda slag. Vi har förklarat allt det svåra så enkelt, konkret och korrekt som möjligt. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Bröstcancer
Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Bröstcancerförbundets mest prioriterade frågor
Bröstcancerförbundet har under många år arbetat för bröstcancerdrabbades rätt till bästa behandling och rehabilitering. Detta är en kortversion av våra mest prioriterade frågor. Bröstcancerförbundet uppmanar dig som läser denna skrift att stödja oss i vårt arbete. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Cytostatikabehandling
Generell information om cytostatika, verkan och biverkningar.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Du är inte ensam
Varje år får ungefär tusen personer i Sverige diagnosen njurcancer. Det är en allvarlig sjukdom, men forskningen går framåt och behandlingarna förbättras ständigt. Därför vill vi hjälpa dig att få svar på dina frågor och ge dig stöd i turbulensen som uppstår. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Efter cancerbeskedet
Vanliga reaktioner efter ett cancerbesked.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Faktablad om symtom som kan tyda på pankreascancer
Pankreascancer är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer och förväntas vara den näst vanligaste orsaken till död i cancer år 2020. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
För dig som vill veta mer om Cancerföreningen PALEMA
PALEMA är en cancerförening för alla som fått cancer i Pankreas, Lever/galla, magsäck/matstrupe och för anhöriga/närstående/berörda Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
För dig som vill veta mer om pankreascancer
I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända dig för att ställa frågor och få stöd. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Förstoppning vid behandling av cancersmärta
Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas på alla nivåer – både fysiskt, mentalt, socialt och existentiellt.

Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Gynekologisk cancer
Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Kontakta en stödperson
Få stöd och praktiska råd av en utbildad stödperson med egen erfarenhet av blod- eller blodcancersjukdom. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Lungcancer
Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Lär känna dina bröst
Information om självundersökning av brösten.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Maligna Lymfom
Informationsskrift om Maligna Lymfom som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos. 

För att beställa broschyren klicka här

Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Mat vid cancer
Om kost vid ofrivillig viktnedgång på grund av cancer eller behandling.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Missa ingen klämdag
Så här undersöker du dina bröst. Få en påminnelse i mobilen varje månad. Ladda ner vår app klämdagen. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Nästan alla män
Varje år drabbas cirka 10 000 män av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Denna broschyr beskriver i korta drag vad prostatacancer är, behandlingsmetoder och vikten av tidig upptäckt.

Alla våra broschyrer går att läsa här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Om lungcancer
Att få diagnosen lungcancer är ett omtumlande besked. Då behövs stöd och information både till den drabbade och de anhöriga. Boken vänder sig till alla som är berörda av sjukdomen och varvar fakta med personliga berättelser. För den som vill ta reda på mer om sjukdomen finns kapitel om behandlingar och forskning. Här finns även tips om stödlinjer och patientforum på nätet. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Prostatacancer med spridning
Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Prostatacancer utan spridning
Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
PSA-test
Patientinformation om PSA, för- och nackdelar med PSA-testet.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Sex och cancer
Hur sjukdom och behandling kan påverka sexlivet.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Strålbehandling
Information om strålning, verkan och biverkningar.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Tarmcancer
Symtom, diagnos, behandling och om vad tjock- och ändtarmscancer innebär. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Tjock- och ändtarmscancer
Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
 
Vad säger jag till barnen?
Hur man kan prata med barn när någon nära insjuknat i cancer.


Beställ vår broschyr från hemsidan.
klicka här
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Vi finns
Ung Cancer är en ideell organisation för unga vuxna cancerberörda (16-30år). Vi skapar mötesplatser, rehabiliterar, informerar debatterat och erbjuder personligt stöd. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Välkommen till Melanomföreningen
Melanomföreningen, en ideell patientförening för melanompatienter och anhöriga. Tillsammans vill vi stödja, informera och påverka. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
 Du har valt: