Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 13 december 2019, vecka 50
Patientbroschyrer

Patientbroschyrer som ankyter till behandlingsöversikten KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom:

Den viktiga maten - för återhämtning och styrka när aptiten är liten
Informationsskrift med enkla och inspirerande kostråd att använda till patienter och vårdtagare med nedsatt aptit. Skrift A5, 20 sidor.
Ladda ner PDF eller beställ från hemsidan (material). Klicka här

Pris: 145 kr/50 st + exp.avgift och frakt.

Framtagen i samverkan mellan Skånes universitetssjukhus och Malmö stad inom ramen för statliga stimulansmedel.
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
Om KOL
Denna folder ger en fördjupad information och kunskap om KOL där symtom, diagnos och behandling tas upp. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
 
KOL
KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Symptomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt. Tidig rökdebut är en viktig riskfaktor, och det är därför ytterst angeläget att förmå unga att inte börja röka. Det är viktigt att identifiera personer som har tidiga eller lindriga symptom för att ge dem den information och hjälp till rökstopp som kan förhindra att svår KOL utvecklas.
(Skriften gavs ut 2014)
Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 
Till dig som fått behandling med Novolizer
Novolizer är en modern inhalator som används vid behandling av astma och KOL. Novolizer finns med substanserna budesonid, formoterol samt salbutamol. Broschyren vänder sig till patienter som fått Novolizer samt deras anhöriga. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 

Återgå till KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Visa fler patientbroschyrer

 

 Du har valt: