Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 24 september 2020, vecka 39
Patientbroschyrer

Patientbroschyrer som ankyter till behandlingsöversikten Andningshinder, vuxna - differentialdiagnostik:

Till dig som fått behandling med Epipen
Beskrivning - Epipen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injek­tionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafy­laktisk chock, även kallat anafylaxi, innebär en plötslig livshotande allergisk reaktion, och orsakas av insektsstick, födoämnen som nötter, latex eller läkemedel etc. EpiPen vidgar luftrören och motverkar blodtrycks­fall. Besök webbplatsen
Ladda ned PDF
Önskat antal 
 

Återgå till Andningshinder, vuxna - differentialdiagnostik

Visa fler patientbroschyrer

 

 Du har valt: