Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod


01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
+Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
+Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
+Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
-Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)
+Downs syndrom (Q90)
+Edwards syndrom och Pataus syndrom (Q91)
+Andra autosomala trisomier och partiella trisomier som ej klassificeras annorstädes (Q92)
+Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras annorstädes (Q93)
+Balanserade rearrangemang och kromosom-markörer som ej klassificeras annorstädes (Q95)
-Turners syndrom (Q96)
- Q96.0:Karyotyp 45,X
- Q96.1:Karyotyp 46,X iso
- Q96.2:Karyotyp 46,X med avvikande könskromosom, förutom iso
- Q96.3:Mosaicism, 45,X/46,XX eller XY
- Q96.4:Mosaicism, 45,X/andra cellinjer med avvikande könskromosom
- Q96.8:Andra varianter av Turners syndrom
- Q96.9:Turners syndrom, ospecificerat
+Andra könskromosomavvikelser, kvinnlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes (Q97)
+Andra könskromosomavvikelser, manlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes (Q98)
+Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).