Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod


01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
+Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar (K00-K14)
+Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar (K20-K31)
+Sjukdomar i blindtarmen (K35-K38)
+Bråck (K40-K46)
-Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (K50-K52)
+Crohns sjukdom [regional enterit] (K50)
-Ulcerös kolit (K51)
- K51.0:Total ulcerös (kroniskt) kolit
- K51.2:Ulcerös proktit
- K51.3:Ulcerös proktosigmoidit
- K51.4:Pseudopolypos i tjocktarmen
- K51.5:Vänstersidig kolit
- K51.8:Annan specificerad ulcerös kolit
- K51.9:Ulcerös kolit, ospecificerad
+Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen (K52)
+Andra sjukdomar i tarmen (K55-K64)
+Sjukdomar i bukhinnan (K65-K67)
+Sjukdomar i levern (K70-K77)
+Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln (K80-K87)
+Andra sjukdomar i matsmältningsorganen (K90-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).