Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod


01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
+Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00-C14)
-Maligna tumörer i matsmältningsorganen (C15-C26)
+Malign tumör i matstrupen (C15)
-Malign tumör i magsäcken (C16)
- C16.0:Malign tumör i kardia
- C16.0A:Malign tumör i gastroesofageala gränszonen, Siewert typ I
- C16.0B:Malign tumör i gastroesofageala gränszonen, Siewert typ II
- C16.0C:Malign tumör i gastroesofageala gränszonen, Siewert typ III
- C16.0X:Malign tumör i kardia, ospecificerad Siewert typ
- C16.1:Malign tumör i fundus ventriculi
- C16.2:Malign tumör i corpus ventriculi
- C16.3:Malign tumör i antrum ventriculi
- C16.4:Malign tumör i pylorus
- C16.5:Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor
- C16.6:Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura major
- C16.8:Malign tumör i magsäcken med övergripande växt
- C16.9:Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken
+Malign tumör i tunntarmen (C17)
+Malign tumör i tjocktarmen (C18)
+Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen (C19)
+Malign tumör i ändtarmen (C20)
+Malign tumör i anus och analkanalen (C21)
+Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna (C22)
+Malign tumör i gallblåsan (C23)
+Malign tumör i andra och icke specificerade delar av gallvägarna (C24)
+Malign tumör i pankreas (C25)
+Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen (C26)
+Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ (C30-C39)
+Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40-C41)
+Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43-C44)
+Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad (C45-C49)
+Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50)
+Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58)
+Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60-C63)
+Maligna tumörer i urinorganen (C64-C68)
+Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69-C72)
+Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar (C73-C75)
+Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer (C76-C80)
+Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81-C96)
+Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97-C97)
+Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel) (D00-D09)
+Benigna tumörer (D10-D36)
+Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).