Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 26 januari 2021, vecka 4
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
+Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
-Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)
+Malign tumör i familjens sjukhistoria (Z80)
+Psykisk störning och beteenderubbning i familjens sjukhistoria (Z81)
+Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria (Z82)
+Andra specificerade sjukdomar i familjens sjukhistoria (Z83)
+Andra tillstånd i familjens sjukhistoria (Z84)
-Malign tumör i den egna sjukhistorien (Z85)
- Z85.0:Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
- Z85.0A:Malign tumör i matstrupen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C15)
- Z85.0B:Malign tumör i magsäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C16)
- Z85.0C:Malign tumör i tjocktarmen och rektosigmoidala gränszonen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C18, C19)
- Z85.0D:Malign tumör i ändtarmen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C20)
- Z85.0E:Malign tumör i anus och analkanalen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C21)
- Z85.0F:Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C22)
- Z85.0G:Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C23, C24)
- Z85.0H:Malign tumör i pankreas i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C25)
- Z85.0W:Malign tumör med annan lokalisation i matsmältningsorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C17, del av C26)
- Z85.0X:Malign tumör med ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C269)
- Z85.1:Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien
- Z85.2:Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i den egna sjukhistorien
- Z85.3:Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
- Z85.4:Malign tumör i könsorganen i den egna sjukhistorien
- Z85.4A:Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C51)
- Z85.4B:Malign tumör i vagina i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C52)
- Z85.4C:Malign tumör i cervix uteri i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C53)
- Z85.4D:Malign tumör i uterus i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C54, C55)
- Z85.4E:Malign tumör i ovarium i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C56)
- Z85.4F:Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C57)
- Z85.4G:Malign tumör i placenta i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C58)
- Z85.4H:Malign tumör i penis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C60)
- Z85.4J:Malign tumör i prostata i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C61)
- Z85.4K:Malign tumör i testis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C62)
- Z85.4L:Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C63)
- Z85.5:Malign tumör i urinorganen i den egna sjukhistorien
- Z85.5A:Malign tumör i njure i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C64)
- Z85.5B:Malign tumör i njurbäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C65)
- Z85.5C:Malign tumör i uretär i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C66)
- Z85.5D:Malign tumör i urinblåsan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C67)
- Z85.5E:Malign tumör i uretra i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C680)
- Z85.5W:Malign tumör med annan lokalisation i urinorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C681, C688)
- Z85.5X:Malign tumör med icke specificerad lokalisation i urinorganen, i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C689)
- Z85.6:Leukemi i den egna sjukhistorien
- Z85.7:Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna sjukhistorien
- Z85.8:Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem i den egna sjukhistorien
- Z85.9:Malign tumör med icke specificerad lokalisation i den egna sjukhistorien
+Vissa andra sjukdomar i den egna sjukhistorien (Z86)
+Andra sjukdomar och tillstånd i den egna sjukhistorien (Z87)
+Överkänslighet för läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien (Z88)
+Förvärvad avsaknad av extremitet (Z89)
+Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras annorstädes (Z90)
+Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes (Z91)
+Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien (Z92)
+Tillstånd med konstgjord kroppsöppning (Z93)
+Organ eller vävnad ersatt genom transplantation (Z94)
+Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl (Z95)
+Förekomst av andra funktionella implantat (Z96)
+Förekomst av proteser och andra hjälpmedel (Z97)
+Andra postoperativa tillstånd (Z98)
+Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras annorstädes (Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se