Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 20 oktober 2019, vecka 42
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
+Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
-Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet (Z55)
+Problem i samband med anställning och arbetslöshet (Z56)
+Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57)
-Problem som har samband med fysisk miljö (Z58)
- Z58.0:Exponering för buller
- Z58.1:Exponering för luftförorening
- Z58.2:Exponering för vattenförorening
- Z58.3:Exponering för markförorening
- Z58.4:Exponering för strålning
- Z58.5:Exponering för annan förorening
- Z58.6:Otillräcklig tillgång på dricksvatten
- Z58.7:Exponering för tobaksrök
- Z58.8:Andra specificerade problem som har samband med fysisk miljö
- Z58.9:Problem som har samband med fysisk miljö, ospecificerat
+Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter (Z59)
+Problem som har samband med social miljö (Z60)
+Problem som har samband med negativa händelser under barndomen (Z61)
+Andra problem som har samband med uppfostran (Z62)
+Andra problem som har samband med den primära stödgruppen, inkluderande familjeförhållanden (Z63)
+Problem som har samband med vissa psykosociala förhållanden (Z64)
+Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden (Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
 
 
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se