Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 8 mars 2021, vecka 10
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
-Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats (Z00)
+Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats (Z01)
+Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl (Z02)
+Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd (Z03)
+Undersökning och observation av andra skäl (Z04)
+Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör (Z08)
+Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer (Z09)
+Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper (Z10)
-Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (Z11)
- Z11.0:Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen
- Z11.1:Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos
- Z11.2:Riktad hälsokontroll avseende andra bakteriesjukdomar
- Z11.3:Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar
- Z11.3A:Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum
- Z11.3B:Riktad hälsokontroll avseende gonorré
- Z11.3C:Riktad hälsokontroll avseende herpes genitalis
- Z11.3D:Riktad hälsokontroll avseende syfilis
- Z11.3E:Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion
- Z11.3X:Riktad hälsokontroll avseende icke specificerad venerisk sjukdom
- Z11.4:Riktad hälsokontroll avseende humant immunbristvirus
- Z11.5:Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar
- Z11.6:Riktad hälsokontroll avseende andra protozo- och maskinfektioner
- Z11.8:Riktad hälsokontroll avseende andra infektions- och parasitsjukdomar
- Z11.9:Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerad
+Riktad hälsokontroll avseende tumörer (Z12)
+Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd (Z13)
+Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se