Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 25 februari 2021, vecka 8
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
-Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats (Z00)
+Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats (Z01)
+Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl (Z02)
+Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd (Z03)
+Undersökning och observation av andra skäl (Z04)
+Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör (Z08)
-Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer (Z09)
- Z09.0:Kontrollundersökning efter kirurgi för andra tillstånd
- Z09.1:Kontrollundersökning efter radioterapi för andra tillstånd
- Z09.2:Kontrollundersökning efter kemoterapi för andra tillstånd
- Z09.3:Kontrollundersökning efter psykoterapi
- Z09.4:Kontrollundersökning efter frakturbehandling
- Z09.4A:Kontroll efter fraktur i halsregionen
- Z09.4B:Kontroll efter fraktur på axel/överarm
- Z09.4C:Kontroll efter fraktur på armbåge/underarm
- Z09.4D:Kontroll efter fraktur på handled/hand
- Z09.4E:Kontroll efter fraktur i bäckenregionen
- Z09.4F:Kontroll efter fraktur på höft/lår
- Z09.4G:Kontroll efter fraktur på knä/underben
- Z09.4H:Kontroll efter fraktur på fotled/fot
- Z09.4J:Kontroll efter fraktur i torakalregionen
- Z09.4K:Kontroll efter fraktur i ländregionen
- Z09.4X:Kontroll efter fraktur med icke specificerad lokalisation
- Z09.7:Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för andra tillstånd
- Z09.8:Kontrollundersökning efter annan behandling för andra tillstånd
- Z09.9:Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för andra tillstånd
+Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper (Z10)
+Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (Z11)
+Riktad hälsokontroll avseende tumörer (Z12)
+Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd (Z13)
+Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se