Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 22 oktober 2020, vecka 43
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
+Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
+Andra transportolyckor på land (V80-V89)
+Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+Fallolyckor (W00-W19)
+Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
-Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person (W50)
+Slagit sig mot eller törnat emot annan person (W51)
+Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa (W52)
+Biten av råtta (W53)
+Biten eller angripen av hund (W54)
+Biten eller angripen av annat däggdjur (W55)
+Biten eller angripen av vattendjur (W56)
+Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur (W57)
+Biten eller angripen av krokodil eller alligator (W58)
+Biten eller angripen av andra kräldjur (W59)
+Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad (W60)
-Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter (W64)
- W64.00:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-idrott
- W64.01:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-lek,fritid
- W64.02:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-förvärvsarbete
- W64.03:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-annan sysselsättning
- W64.04:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-vitalaktivitet
- W64.08:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-andra aktiviteter
- W64.09:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-bostad-ospec aktiviteter
- W64.10:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-idrott
- W64.11:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-lek,fritid
- W64.12:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-förvärvsarbete
- W64.13:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-annan sysselsättning
- W64.14:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-vitalaktivitet
- W64.18:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-andra aktiviteter
- W64.19:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-institutionellt boende-ospec aktiviteter
- W64.20:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-idrott
- W64.21:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-lek,fritid
- W64.22:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete
- W64.23:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning
- W64.24:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet
- W64.28:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter
- W64.29:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter
- W64.30:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-idrott
- W64.31:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-lek,fritid
- W64.32:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-förvärvsarbete
- W64.33:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-annan sysselsättning
- W64.34:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-vitalaktivitet
- W64.38:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-andra aktiviteter
- W64.39:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-idrottsanläggning-ospec aktiviteter
- W64.40:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-idrott
- W64.41:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-lek,fritid
- W64.42:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-förvärvsarbete
- W64.43:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-annan sysselsättning
- W64.44:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-vitalaktivitet
- W64.48:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-andra aktiviteter
- W64.49:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-gata-ospec aktiviteter
- W64.50:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-idrott
- W64.51:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-lek,fritid
- W64.52:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-förvärvsarbete
- W64.53:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-annan sysselsättning
- W64.54:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-vitalaktivitet
- W64.58:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-andra aktiviteter
- W64.59:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-serviceområde-ospec aktiviteter
- W64.60:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-idrott
- W64.61:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-lek,fritid
- W64.62:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-förvärvsarbete
- W64.63:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-annan sysselsättning
- W64.64:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-vitalaktivitet
- W64.68:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-andra aktiviteter
- W64.69:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-industriområde-ospec aktiviteter
- W64.70:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-idrott
- W64.71:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-lek,fritid
- W64.72:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-förvärvsarbete
- W64.73:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-annan sysselsättning
- W64.74:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-vitalaktivitet
- W64.78:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-andra aktiviteter
- W64.79:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-lantbruksområde-ospec aktiviteter
- W64.80:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-idrott
- W64.81:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-lek,fritid
- W64.82:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-förvärvsarbete
- W64.83:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-annan sysselsättning
- W64.84:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-vitalaktivitet
- W64.88:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-andra aktiviteter
- W64.89:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-andra områden-ospec aktiviteter
- W64.90:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-idrott
- W64.91:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-lek,fritid
- W64.92:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-förvärvsarbete
- W64.93:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-annan sysselsättning
- W64.94:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-vitalaktivitet
- W64.98:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-andra aktiviteter
- W64.99:Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter-ospec område-ospec aktiviteter
+Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
+Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
+Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se