Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 13 april 2021, vecka 15
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
+Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
-Andra transportolyckor på land (V80-V89)
+Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka (V80)
+Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka (V81)
+Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka (V82)
+Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka (V83)
+Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka (V84)
+Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka (V85)
+Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka (V86)
-Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V87)
- V87.00:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.01:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.02:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.03:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.04:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.08:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.09:Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.10:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.11:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.12:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.13:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.14:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.18:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.19:Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon
- V87.20:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.21:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.22:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.23:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.24:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.28:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.29:Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil
- V87.30:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.31:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.32:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.33:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.34:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.38:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.39:Person skadad i kollision mellan personbil och buss
- V87.40:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.41:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.42:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.43:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.44:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.48:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.49:Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil
- V87.50:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.51:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.52:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.53:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.54:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.58:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.59:Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss
- V87.60:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.61:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.62:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.63:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.64:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.68:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.69:Person skadad i kollision mellan tåg och bil
- V87.70:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.71:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.72:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.73:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.74:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.78:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.79:Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon
- V87.80:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.81:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.82:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.83:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.84:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.88:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.89:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision
- V87.90:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
- V87.91:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
- V87.92:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
- V87.93:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
- V87.94:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
- V87.98:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
- V87.99:Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon
+Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V88)
+Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad (V89)
+Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+Fallolyckor (W00-W19)
+Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
+Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
+Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
+Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se