Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 13 april 2021, vecka 15
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
+Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
-Andra transportolyckor på land (V80-V89)
+Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka (V80)
+Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka (V81)
-Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka (V82)
- V82.00:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-idrott
- V82.01:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-lek,fritid
- V82.02:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-förvärvsarbete
- V82.03:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-annan sysselsättning
- V82.04:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-vitalaktivitet
- V82.08:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-andra aktiviteter
- V82.09:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik-ospec aktiviteter
- V82.10:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-idrott
- V82.11:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-lek,fritid
- V82.12:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-förvärvsarbete
- V82.13:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-annan sysselsättning
- V82.14:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-vitalaktivitet
- V82.18:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-andra aktiviteter
- V82.19:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka-ospec aktiviteter
- V82.20:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-idrott
- V82.21:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-lek,fritid
- V82.22:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-förvärvsarbete
- V82.23:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-annan sysselsättning
- V82.24:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-vitalaktivitet
- V82.28:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-andra aktiviteter
- V82.29:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn-ospec aktiviteter
- V82.30:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-idrott
- V82.31:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-lek,fritid
- V82.32:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-förvärvsarbete
- V82.33:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-annan sysselsättning
- V82.34:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-vitalaktivitet
- V82.38:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-andra aktiviteter
- V82.39:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål-ospec aktiviteter
- V82.40:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-idrott
- V82.41:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-lek,fritid
- V82.42:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-förvärvsarbete
- V82.43:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-annan sysselsättning
- V82.44:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-vitalaktivitet
- V82.48:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-andra aktiviteter
- V82.49:Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn-ospec aktiviteter
- V82.50:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-idrott
- V82.51:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-lek,fritid
- V82.52:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-förvärvsarbete
- V82.53:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-annan sysselsättning
- V82.54:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-vitalaktivitet
- V82.58:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-andra aktiviteter
- V82.59:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn-ospec aktiviteter
- V82.60:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-idrott
- V82.61:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-lek,fritid
- V82.62:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-förvärvsarbete
- V82.63:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-annan sysselsättning
- V82.64:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-vitalaktivitet
- V82.68:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-andra aktiviteter
- V82.69:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn-ospec aktiviteter
- V82.70:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-idrott
- V82.71:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-lek,fritid
- V82.72:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-förvärvsarbete
- V82.73:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-annan sysselsättning
- V82.74:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-vitalaktivitet
- V82.78:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-andra aktiviteter
- V82.79:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision-ospec aktiviteter
- V82.80:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-idrott
- V82.81:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-lek,fritid
- V82.82:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-förvärvsarbete
- V82.83:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-annan sysselsättning
- V82.84:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-vitalaktivitet
- V82.88:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-andra aktiviteter
- V82.89:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor-ospec aktiviteter
- V82.90:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-idrott
- V82.91:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-lek,fritid
- V82.92:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-förvärvsarbete
- V82.93:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-annan sysselsättning
- V82.94:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-vitalaktivitet
- V82.98:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-andra aktiviteter
- V82.99:Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka-ospec aktiviteter
+Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka (V83)
+Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka (V84)
+Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka (V85)
+Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka (V86)
+Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V87)
+Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V88)
+Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad (V89)
+Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+Fallolyckor (W00-W19)
+Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
+Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
+Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
+Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se