Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 13 april 2021, vecka 15
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
+Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
-Andra transportolyckor på land (V80-V89)
-Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka (V80)
- V80.00:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-idrott
- V80.01:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-lek,fritid
- V80.02:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-förvärvsarbete
- V80.03:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-annan sysselsättning
- V80.04:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-vitalaktivitet
- V80.08:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-andra aktiviteter
- V80.09:Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision-ospec aktiviteter
- V80.10:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-idrott
- V80.11:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-lek,fritid
- V80.12:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-förvärvsarbete
- V80.13:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-annan sysselsättning
- V80.14:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-vitalaktivitet
- V80.18:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-andra aktiviteter
- V80.19:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur-ospec aktiviteter
- V80.20:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-idrott
- V80.21:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-lek,fritid
- V80.22:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-förvärvsarbete
- V80.23:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-annan sysselsättning
- V80.24:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-vitalaktivitet
- V80.28:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-andra aktiviteter
- V80.29:Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel-ospec aktiviteter
- V80.30:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-idrott
- V80.31:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-lek,fritid
- V80.32:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-förvärvsarbete
- V80.33:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-annan sysselsättning
- V80.34:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-vitalaktivitet
- V80.38:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-andra aktiviteter
- V80.39:Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon-ospec aktiviteter
- V80.40:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-idrott
- V80.41:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-lek,fritid
- V80.42:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-förvärvsarbete
- V80.43:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-annan sysselsättning
- V80.44:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-vitalaktivitet
- V80.48:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-andra aktiviteter
- V80.49:Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss-ospec aktiviteter
- V80.50:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-idrott
- V80.51:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-lek,fritid
- V80.52:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-förvärvsarbete
- V80.53:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-annan sysselsättning
- V80.54:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-vitalaktivitet
- V80.58:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-andra aktiviteter
- V80.59:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon-ospec aktiviteter
- V80.60:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-idrott
- V80.61:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-lek,fritid
- V80.62:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-förvärvsarbete
- V80.63:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-annan sysselsättning
- V80.64:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-vitalaktivitet
- V80.68:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-andra aktiviteter
- V80.69:Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg-ospec aktiviteter
- V80.70:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-idrott
- V80.71:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-lek,fritid
- V80.72:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-förvärvsarbete
- V80.73:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-annan sysselsättning
- V80.74:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-vitalaktivitet
- V80.78:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-andra aktiviteter
- V80.79:Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat fordon-ospec aktiviteter
- V80.80:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-idrott
- V80.81:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-lek,fritid
- V80.82:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-förvärvsarbete
- V80.83:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-annan sysselsättning
- V80.84:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-vitalaktivitet
- V80.88:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-andra aktiviteter
- V80.89:Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål-ospec aktiviteter
- V80.90:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-idrott
- V80.91:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-lek,fritid
- V80.92:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-förvärvsarbete
- V80.93:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-annan sysselsättning
- V80.94:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-vitalaktivitet
- V80.98:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-andra aktiviteter
- V80.99:Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor-ospec aktiviteter
+Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka (V81)
+Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka (V82)
+Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka (V83)
+Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka (V84)
+Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka (V85)
+Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka (V86)
+Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V87)
+Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V88)
+Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad (V89)
+Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+Fallolyckor (W00-W19)
+Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
+Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
+Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
+Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se