Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 17 oktober 2019, vecka 42
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
+Skador på huvudet (S00-S09)
+Skador på halsen (S10-S19)
+Skador i bröstregionen (S20-S29)
+Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)
+Skador på skuldra och överarm (S40-S49)
+Skador på armbåge och underarm (S50-S59)
+Skador på handled och hand (S60-S69)
+Skador på höft och lår (S70-S79)
+Skador på knä och underben (S80-S89)
+Skador på fotled och fot (S90-S99)
+Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)
-Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)
+Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå (T08)
+Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå (T09)
+Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå (T10)
+Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå (T11)
+Fraktur på nedre extremiteter på icke specificerad nivå (T12)
+Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T13)
-Skada på icke specificerad kroppsregion (T14)
- T14.0:Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
- T14.0A:Hematom, ospecificerat
- T14.0B:Skrubbsår, ospecificerat
- T14.0C:Exkoriation
- T14.0D:Icke giftigt insektsbett, ospecificerat
- T14.0E:Blåsbildning, ospecificerad (ej brännskada)
- T14.0X:Ospecificerad ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
- T14.1:Sårskada på icke specificerad kroppsregion
- T14.1A:Bett av djur, ospecificerat
- T14.1B:Öppen sårskada, ospecificerad
- T14.1X:Ospecificerad sårskada på icke specificerad kroppsregion
- T14.2:Fraktur i icke specificerad kroppsregion
- T14.20:Fraktur i icke specificerad kroppsregion, sluten
- T14.21:Fraktur i icke specificerad kroppsregion, öppen
- T14.3:Luxation och distorsion i icke specificerad kroppsregion
- T14.4:Skada på nerv i icke specificerad kroppsregion
- T14.5:Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion
- T14.6:Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion
- T14.7:Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion
- T14.8:Andra skador på icke specificerad kroppsregion
- T14.9:Skada, ospecificerad
+Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)
+Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation (T20-T25)
+Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)
+Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)
+Köldskada (T33-T35)
+Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)
+Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)
+Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)
+Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79-T79)
+Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)
+Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
 
 
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se