Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 18 september 2020, vecka 38
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
+Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
+Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
-Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
+Medfödd iktyos (Q80)
+Epidermolysis bullosa (Q81)
+Andra medfödda missbildningar av huden (Q82)
+Medfödda missbildningar av bröstkörtel (Q83)
+Andra medfödda missbildningar av täckvävnad (Q84)
+Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes (Q85)
+Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes (Q86)
+Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem (Q87)
-Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes (Q89)
- Q89.0:Medfödda missbildningar av mjälten
- Q89.1:Medfödda missbildningar av binjure
- Q89.2:Medfödda missbildningar av andra endokrina körtlar
- Q89.3:Situs inversus
- Q89.4:Siamesiska tvillingar
- Q89.7:Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes
- Q89.8:Andra specificerade medfödda missbildningar
- Q89.8A:Autosomalt dominant missbildning som ej klassificeras annorstädes
- Q89.8B:Autosomalt recessiv missbildning som ej klassificeras annorstädes
- Q89.8C:Könsbunden recessiv missbildning som ej klassificeras annorstädes
- Q89.8D:Medfödd cysta som ej klassificeras annorstädes
- Q89.8E:Centrofacial lentiginos
- Q89.8F:Kutan lentiginos med förmaksmyxom
- Q89.8G:Multiple lentigines syndrome
- Q89.8W:Andra specificerade medfödda missbildningar
- Q89.9:Medfödd missbildning, ospecificerad
+Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se